Menu

O mnie »   

Publikacje »   

Przedmioty »   

Konsultacje »   

Aktualności »   

Kontakt »   

O mnie

Dr Ewa Pałka-Łebek
Adiunkt w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Realizowała badania naukowe dotyczące rozwoju wielofunkcyjnego obszarów wiejskich Kielecczyzny ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój funkcji turystycznej.
Odbyła półroczny staż naukowy w Zakładzie Geografii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN w Warszawie. Podsumowaniem badań naukowych prowadzonych na obszarze Kielecczyzny było opracowanie rozprawy doktorskiej na temat: "Uwarunkowania i kierunki rozwoju agroturystyki na Kielecczyźnie". Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie uzyskała stopień naukowy doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii.
Aktualnie prowadzi badania naukowe na temat: "Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w województwie świętokrzyskim" oraz "Model i strategie rozwoju agroturystyki w województwie świętokrzyskim".
W latach 1998-2002 uczestniczyła w pracach Wydziałowej Komisji do spraw oceny działalności naukowej pracowników Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Świętokrzyskiej. W kadencji 2005-2008 oraz 2008-2012 pełni również funkcję z-cy przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
W kilku kolejnych latach była organizatorem ogólnopolskich konferencji naukowych.
Ponadto pozostaje członkiem następujących towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sekcji Świętokrzyskiej Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych Kopipol. Pełni również funkcje we władzach tych towarzystw naukowych.
Są to: -Zastępca Przewodniczącego Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. -Sekretarz Sekcji Świętokrzyskiej Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN.
W 2007 r. została również wybrana jako członek Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN w Krakowie.
Prowadzi współpracę naukową z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie, Komitetem Zagospodarowania Ziem Górskich PAN w Krakowie, Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
W 2005 roku otrzymała wyróżnienie Rektora Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne oraz znaczący wkład w rozwój uczelni. W 2010 r. oraz w 2011 r. otrzymała nagrodę III stopnia Rektora UJK za działalność naukową.
Od maja 2008 r. członek Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK w Kielcach. Od czerwca 2010 roku pełni funkcję instytutowego koordynatora do spraw ECTS.