#!
 

_______________________
 
książki:
_______________________

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

 
Wykaz publikacji

2017


 • Šlahi kar’ernogo zrostannâ naukovo-vikladackih kadriv u Polŝi v XX-XXI st. Naris problematiki. „Visnik Lvivskogo Universitetu”. Seria pedagogična, vyp. 32, 2017 s. 287-297.
  ISSN 2078-5526

 • Wychowankowie Uniwersytetu Warszawskiego uczący w szkołach średnich Królestwa Polskiego po reformie Aleksandra Wielopolskiego. „Kwartalnik Pedagogiczny” 2017, nr 3, s. 56-74.
  ISBN/ISSN: 0023-5938

 • Działalność nauczycielska Antoniego Gustawa Bema (1848-1902) we wspomnieniach wychowanków. Mistrzostwo pedagogiczne czy osobiste ? w: Wychowawca, nauczyciel, mistrz: o potrzebie mądrości, autorytetu i cnoty, red. B. Jędrychowska, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 109-120. ISBN 978-83-62618-26-2

 • Naczelnicy (dyrektorzy) Kieleckiej Dyrekcji Szkolnej (1864-1915) (współautor A. Massalski). Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, „Pedagogika” 2017, t. XXVI, nr 1, s. 251-266.

 • Роль начальников (директоров) келецкой школьной дирекции в
  развитии системы элементарного уровня образования – первого этапа непрерывного образования в 1864 – 1915 годы, (со-автор А. Массальски) в: Образование через всю жизнь. Непрерывное образование в интересах устойчивого развития,
  ред. Ж. О. Жилбаев, Н. А. Лобанов, Астана 2017, с. 142-149.
  ISBN 9786012809367

 • Nauczyciele z Wielkopolski w szkołach średnich męskich w Królestwie Polskim w latach 1833 – 1862 (współautor A. Massalski), w: Wielkopolska i Wielkopolanie w dziejach polskiej edukacji. Księga Jubileuszowa z okazji 50-lecia Zakładu Historii Wychowania na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, red. E. Głowacka-Sobiech, K. Kabacińska-Łuczak. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017, s. 181-201.
  ISBN: 978-83-232-3217-9

2016


 • Nauczyciele i uczniowie szkoły podwydziałowej w Kamieńcu Podolskim w czasach Komisji Edukacji Narodowej, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, „Pedagogika” 2016, t. XXV, nr 2, s. 347-360.
  DOI 10.16926/p.2016.25.79

 • Źródła do dziejów Komisji Edukacji Narodowej w zasobach Rosyjskiego Państwowego Archiwum Akt Dawnych w Moskwie (współautor J. Kamińska), „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2016, t. 53, s. 135-147.
  ISSN 0080-4754

 • Język wykładowy w szkołach zaboru rosyjskiego jako przedmiot obrad Komitetu do spraw Królestwa Polskiego, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2016, nr 1-2, s. 159-173.
  DOI 10.17460/2016.1_2.09

 • Organizacja i funkcjonowanie szkoły podwydziałowej w Kamieńcu Podolskim w czasach Komisji Edukacji Narodowej. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, „Pedagogika” 2016, t. XXV, nr 1, s. 621-634.
  DOI 10.16926/p.2016.25.44

 • Warszawska Szkoła Rabinów w protokołach posiedzeń Rady Wychowania Publicznego w latach 1845-1850. w: Szkolnictwo, opieka i wychowanie w Królestwie Polskim od jego ustanowienia do odzyskania przez Polskę niepodległości, pod red. H. Markiewiczowej i I. Czarneckiej, Warszawa 2016, s. 144-156.
  ISBN 978-83-64953-40-8

 • Unikalne źródło – dzienniczki ucznia progimnazjum w Pińczowie z lat 1878–1881 (współautor A. Massalski), „Świętokrzyskie Studia Archiwalno - Historyczne” 2016, s. 81-100.
  ISSN 2353-1223

<< nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 starsze >>

 
2006©   webmaster: ip.        ::::::::::::: | strona główna  | publikacje  | dydaktyka  | linki  | e-mail  | UJK  |