E.K.
 
 
 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Instytut Pedagogiki i Psychologii
Zakład Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa
............................................................................
25 - 029 Kielce, ul. Krakowska 11
Tel.: +48 41 349 6730
E-mail: ewa.kula@ujk.edu.pl
............................................................................
 
 

dr hab. Ewa Kula, prof. UJK
Kierownik Zakładu Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa UJK w Kielcach.
Obszary zainteresowań: historia wychowania i oświaty w XIX wieku.
Tematyka badawcza: historia szkolnictwa w Królestwie Polskim i w Rosji w wieku XIX, rosyjska administracja szkolna w XIX wieku.
 
Jest członkiem Towarzystwa Historii Edukacji oraz Kieleckiego Towarzystwa Naukowego.

zdjęcia
<--
2006©   webmaster: ip.        ::::::::::::: | strona główna  | publikacje  | dydaktyka  | linki  | e-mail  | UJK  |