Kontakt
Ewa Kraska

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Prawa, Zarządzania i Administracji
Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
Zakład Mikroekonomii
ul. Świętokrzyska 21 A, pokój nr 11
25-406 Kielce

e-mail: ekraska@ujk.edu.pl