Menu

O mnie »   

Dorobek »   

Region »   

Dla studentów »   

Warto zajrzeć... »   

A to ciekawe! »   

Galeria »   

Kontakt »   

Dorobek

2010 rok

1. Jastrzębski C. (red.) Perspektywy rozwoju oraz promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2010, ss. 250

2. Specyfika świętokrzyskiej wsi jako element rozwojowy agroturystyki, (w:) Jastrzębski C. (red.) Perspektywy rozwoju oraz promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2010, s. 155-159

3. Klemens z Mokrska i Mszczuj ze Skrzynna w gronie pierwszych polskich pielgrzymów do Santiago de Compostela, (w:) Jackowski A., Mróz F., Hodorowicz I., Kult św. Jakuba Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela, Bractwo Św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych, Kraków 2010, s. 119-129

4. (wspólnie z A. Massalskim) Rola krajoznawstwa w działalności harcerskiej, (w:) Boguszewski M., Wielocha A., Przemiany krajobrazu kulturowego w Polsce: Tradycja, współczesność, przyszłość; Krajoznawstwo w społeczeństwie wiedzy (zeszyt 3), Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Warszawa 2010, s. 72-92

5. Kasaty klasztorne w Królestwie Polskim po upadku powstania styczniowego, (w:) Derwich M., Wójcik M. L., Międzynarodowa konferencja naukowa Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, Wrocław 2010, s. 60-61

6. Legendy o powstaniu Kielc, (w:) Bracha K. (red.) Legendy świętokrzyskie, WDK w Kielcach, Instytut Historii UJK w Kielcach, Kielce 2009, s. 53-66

7. Zainteresowanie Czarncą w dobie rozbiorowej, (w:) Oettingen U., Szczepański J. (red.) Społeczeństwo i kultura w regionie świętokrzyskim w XIX i XX wieku, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2009, s. 11-18

8. (wspólnie z A. Massalskim) Rys historyczny ochrony przyrody, (w:) Świercz A. (red.) Monografia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, Kielce 2010, s. 25-30

9. Archeologia, (w:) Świercz A. (red.) Monografia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, Kielce 2010, s. 315-320

10. Zabytki kultury przemysłowej, (w:) Świercz A. (red.) Monografia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, Kielce 2010, s. 346-353

11. Zagospodarowanie turystyczne, (w:) Świercz A. (red.) Monografia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, Kielce 2010, s. 367-376

12. Podróż po przeżycie. Wyprawy krajoznawcze w widłach Wisły i Pilicy w okresie międzypowstaniowym (1832-1862), Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2010, ss. 3522011 rok

13. Jastrzębski C. (red.) Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2011, ss. 224

14. Promocja gospodarstw agroturystycznych województwa świętokrzyskiego z wykorzystaniem Internetu, (w:) Jastrzębski C. (red.), Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2011, s. 147-157

Konferencje2010 rok

Prezentacja referatu na konferencji krajowej

1. Referat i prezentacja multimedialna pt. Klemens z Mokrska i Mszczuj ze Skrzynna w gronie pierwszych polskich pielgrzymów do Santiago de Compostela, przedstawione w Krakowie - Łagiewnikach podczas konferencji "Kult św. Jakuba Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela", 11 IX 2010

2. Referat i prezentacja multimedialna pt. Kasaty klasztorne w Królestwie Polskim po upadku powstania styczniowego, przedstawione we Wrocławiu podczas konferencji "Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie", 20 XI 2010