Anna Okopińska 


Okopińska prof.dr hab.
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego
Instytut Fizyki
ul. Świętokrzyska 15; 25-406 Kielce
pok. 360
tel. 041-349-64-54
e-mail okopin@ujk.edu.plFields of research
Publication list
Mathematica notebooks
Materiały do wykładów

Ostatnia modyfikacja: 6.02.2017