Menu

O mnie »   

Dydaktyka »   

Dydaktyka

Wyklad z przedmiotu Polityka spoleczna w ilosci 30 godzin lekcyjnych obejmuje zagadnienia:geneza polityki spolecznej,wartosci socjalne i spoleczne w Konstytucji RP,podmioty polityki spolecznej,instrumenty prawne i finansowe,fundusze socjalne UE, system pomocy spolecznej, system emerytalny,rynek pracy, bezrobocie.