Skład zespołów i podzespołów UKJK

/II kadencja:2016-2020/

 

Przewodnicząca UKJK: dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK

Zastępca Przewodniczącej UKJK: dr Tomasz Chrząstek

Sekretarz UKJK: dr Katarzyna Palka

 

Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia

Koordynator UZJK – dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK

Lp.

Imię i nazwisko

Jednostka*

Status członka

 1.  

dr hab. Janusz Budziński

WFH

nauczyciel akademicki

 1.  

dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK

WP

nauczyciel akademicki

 1.  

dr Mirosław Rutkowski

MR

kierownik UCWiR;

nauczyciel akademicki

 1.  

mgr Aleksandra Kasprzyk

SJ

nauczyciel akademicki

 1.  

Jakub Orlik

WH

student

 1.  

Izabela Oleś 

WO

student

 1.  

Dorota Kozieł

WM

student

 1.  

Patryk Celebański

WP

student

 1.  

Emilia Toporek

WA

student

 1.  

Małgorzata Radomska 

WFH

student

 1.  

Natalia Świech

WNS

student

 1.  

Daniel Grzybowski

WZ

student

 1.  

mgr Katarzyna Ostrowska

WH

doktorant

 1.  

mgr Mateusz Kowalik

WM

doktorant

 1.  

mgr Jadwiga Bednarek

WO

doktorant

 1.  

mgr Małgorzata Stępnik

WP

doktorant

 

Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia

Koordynator UZOJK: dr Tomasz Chrząstek

Lp.

Imię i nazwisko

Jednostka*

Status członka

 1.  

dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK

WO

nauczyciel akademicki

 1.  

dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK

WP

nauczyciel akademicki

 1.  

dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK

WH

nauczyciel akademicki;

osoba wskazana przez Rektora

 1.  

dr Tomasz Chrząstek

WH

nauczyciel akademicki

 1.  

dr Jan Hajduk

WH

nauczyciel akademicki

 1.  

dr Jolanta Jarocka-Piesik

WNS

nauczyciel akademicki

 1.  

dr Izabela Konieczna

WA

nauczyciel akademicki

 1.  

dr Joanna Lendzion

WP

nauczyciel akademicki;

osoba wskazana przez Rektora

 1.  

dr Małgorzata Markowska

WO

nauczyciel akademicki

 1.  

dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK

WM

nauczyciel akademicki

 1.  

dr Edyta Naszydłowska

WO

nauczyciel akademicki

 1.  

dr Anna Bąk-Średnicka     

WZ

nauczyciel akademicki

 1.  

dr Justyna Palacz

MN

pracownik UJK;

osoba wskazana przez Rektora

 1.  

dr Marta Repelewicz  

WM

nauczyciel akademicki

 1.  

dr Katarzyna Palka

MN

pracownik UJK;

osoba wskazana przez Rektora

 1.  

mgr Jolanta Drezno

SW

nauczyciel akademicki

 1.  

mgr Lucyna Dygas

MS

kierownik DSS

 

Skład PODZESPOŁÓW:

Podzespół ds. Kształcenia Nauczycieli (PKN)

 1. dr hab. Katarzyna Ziołowicz (WP) – przewodnicząca
 2. dr Joanna Lendzion (WP)  
 3. dr Jolanta Jarocka-Piesik (WNS)
 4. dr Małgorzata Markowska (WO)
 5. mgr Aleksandra Kasprzyk (SJ)

 

Podzespół ds. Monitorowania Programów i Efektów Kształcenia (PMPiEK)

 1. dr hab. Katarzyna Ziołowicz (WP) – przewodnicząca
 2. dr Izabela Konieczna (WA)
 3. dr Marta Repelewicz (WM)
 4. dr Małgorzata Markowska (WO)
 5. dr Jan Hajduk (WH)
 6. dr Jolanta Jarocka-Piesik (WNS)
 7. dr Katarzyna Palka (MN)

 

Skład ZESPOŁÓW czasowych UKJK:

Zespół ds. Monitorowania i Doskonalenia Procedur (ZMiDP)

 1. dr Marta Repelewicz (WM) – przewodnicząca
 2. dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK (WO)
 3. dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK (WP)
 4. dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK (WP)
 5. dr Tomasz Chrząstek (WH)
 6. dr Jan Hajduk (WH)
 7. dr Małgorzata Markowska (WO)
 8. dr Edyta Naszydłowska (WO)
 9. dr Mirosław Rutkowski (MR)
 10. dr Katarzyna Palka (MN)
 11. mgr Aleksandra Kasprzyk (SJ)
 12. mgr Katarzyna Ostrowska (WH)

 

Zespół ds. Organizacji Dni Jakości (ZODJ)

 1. dr Tomasz Chrząstek (WH) - przewodniczący
 2. dr Jolanta Jarocka-Piesik (WNS)
 3. dr Małgorzata Markowska (WO)
 4. dr Marta Repelewicz (WM)
 5. dr Katarzyna Palka (MN)

 

Zespół ds. Opracowania Raportów (ZOR)

 1. dr Tomasz Chrząstek (WH) - przewodniczący
 2. dr Mirosław Mularczyk (WM)
 3. dr Edyta Naszydłowska (WO)
 4. dr Marta Repelewicz (WM)
 5. dr Katarzyna Palka (MN)

 

Zespół ds. Ankietyzacji (ZA)

 1. dr Tomasz Chrząstek (WH) - przewodniczący
 2. dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK (WP)
 3. dr hab. Katarzyna Ziołowicz (WP)
 4. dr Edyta Naszydłowska (WO)
 5. dr Małgorzata Markowska (WO)
 6. dr Izabela Konieczna (WA)
 7. dr Jolanta Jarocka-Piesik (WNS)

 

Zespół ds. Opracowania Rekomendacji Projakościowych (ZORP)

 1. dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK (WP) – przewodnicząca
 2. dr hab. Janusz Budziński (WFH)
 3. mgr Aleksanda Kasprzyk (SJ)

 

Zespół ds. Opracowania Nowej Struktury Jakości w Uniwersytecie (ZONSJU)

 1. dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK (WO) – przewodnicząca
 2. dr hab. Alicja Gałczyńska (WH)
 3. dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK (WP)
 4. dr hab. Janusz Budziński (WFH)
 5. dr Jolanta Jarocka-Piesik (WNS)
 6. dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska (WP)
 7. dr Magdalena Molendowska (WA)
 8. dr Aldona Kopik (WO)
 9. dr Małgorzata Wysocka-Kunisz (WM)
 10. dr Tomasz Chrząstek (WH)
 11. dr Joanna Lendzion (WP)
 12. mgr Marzena Miękina (WZ)
 13. dr Katarzyna Palka (MN)
 14. mgr Katarzyna Ostrowska (WH)

 

* Symbole jednostek Uczelni

MS                          Dział Spraw Studenckich

MN                         Dział Nauczania

MR                         Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji

SJ                           Studium Języków Obcych

SW                         Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

WA                         Wydział Zarzadzania i Administracji

WFH                      Wydział Filologiczno-Historyczny, filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

WH                         Wydział Humanistyczny

WM                        Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

WNS                       Wydział Nauk Społecznych, filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

WO                         Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

WP                         Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

WZ                         Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu

 

Ostatnia aktualizacja: marzec 2019 r.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka