A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Skład zespołów i podzespołów UKJK

/II kedencja:2016-2020/

 

Przewodnicząca UKJK: dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK

Zastępca Przewodniczącej UKJK: dr Tomasz Chrząstek

Sekretarz UKJK: dr Ewa Błaszkiewicz

 

Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia

Koordynator UZJK – dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK

Lp.

Imię i nazwisko

Jednostka*

Status członka

1.

dr hab. Janusz Budziński

WFH (Filia)

nauczyciel akademicki

2.

dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK

WP

nauczyciel akademicki

3.

dr Mirosław Rutkowski

UCWiR

kierownik UCWiR;

nauczyciel akademicki

4.

mgr Olga Kalińska

DZI

kierownik DZI;

osoba wskazana przez Rektora

5.

mgr Aleksandra Kasprzyk

SJO

nauczyciel akademicki

6.

mgr Elżbieta Kurkowska

ABK

kierownik ABK

7.

mgr Anna Tłuszcz

ONiKS

kierownik ONiKS;

osoba wskazana przez Rektora

8.

mgr Anita Żelichowska

DN

pracownik UJK;

osoba wskazana przez Rektora

9.

Katarzyna Ostrowska

WH

student

10.

Żaneta Wypych 

WO

student

11.

Karol Zubek  

WM

student

12.

Patryk Celebański

WP

student

13.

Przemysław Zieliński

WA

student

14.

Katarzyna Helik 

WFH (Filia)

student

15.

Natalia Świech

WNS (Filia)

student

16.

Daniel Grzybowski

WZ

student

17.

mgr Klaudia Łodejska

WH

doktorant

18.

mgr Mateusz Kowalik

WM

doktorant

19.

mgr Jadwiga Bednarek

WO

doktorant

20.

mgr Małgorzata Stępnik

WP

doktorant

 

Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia

Koordynator UZOJK: dr Tomasz Chrząstek

Lp.

Imię i nazwisko

Jednostka*

Status członka

1.

dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK

WO

nauczyciel akademicki

2.

dr hab. Katarzyna Ziołowicz

WP

nauczyciel akademicki

3.

dr Tomasz Chrząstek

WH

nauczyciel akademicki

4.

dr Robert Dutkiewicz

SW

nauczyciel akademicki

5.

dr Jan Hajduk

WH

nauczyciel akademicki

6.

dr Jolanta Jarocka-Piesik

WNS (Filia)

nauczyciel akademicki

7.

dr Izabela Konieczna

WA

nauczyciel akademicki

8.

dr Małgorzata Markowska

WO

nauczyciel akademicki

9.

dr Mirosław Mularczyk

WM

nauczyciel akademicki

10.

dr Edyta Naszydłowska

WO

nauczyciel akademicki

11.

dr Anna Bąk-Średnicka

WZ

nauczyciel akademicki

12.

dr Justyna Palacz

DN

pracownik UJK;

osoba wskazana przez Rektora

13.

dr Marta Repelewicz

WM

nauczyciel akademicki

14.

dr Ewa Błaszkiewicz

DN

pracownik UJK;

osoba wskazana przez Rektora

15.

mgr Agnieszka Świerczek

DN

kierownik DN

 

Skład PODZESPOŁÓW:

Podzespół ds. Kształcenia Nauczycieli (PKN)

 1. dr hab. Katarzyna Ziołowicz (WP) – przewodnicząca
 2. dr Jolanta Jarocka-Piesik (WNS - Filia)
 3. dr Małgorzata Markowska (WO)
 4. mgr Aleksandra Kasprzyk (SJO)

Podzespół ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych (PSDiP)

 1. dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK (WP) – przewodnicząca
 2. dr Mirosław Mularczyk (WM)
 3. mgr Anita Żelichowska (DN)

Podzespół ds. Monitorowania Programów i Efektów Kształcenia (PMPiEK)

 1. dr hab. Katarzyna Ziołowicz (WP) – przewodnicząca
 2. dr Izabela Konieczna (WA)
 3. dr Marta Repelewicz (WM)
 4. dr Małgorzata Markowska (WO)
 5. dr Jan Hajduk (WH)
 6. dr Jolanta Jarocka-Piesik (WNS - Filia)
 7. mgr Agnieszka Świerczek (DN)
 8. dr Ewa Błaszkiewicz (DN)

 

Skład ZESPOŁÓW czasowych UKJK:

Zespół ds. Monitorowania i Doskonalenia Procedur (ZMiDP) 
1. dr Marta Repelewicz (WM) – przewodnicząca
2. dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK (WO)
3. dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK (WP)
4. dr hab. Katarzyna Ziołowicz (WP)
5. dr Tomasz Chrząstek (WH)
6. dr Jan Hajduk (WH)
7. dr Małgorzata Markowska (WO)
8. dr Edyta Naszydłowska (WO)
9. dr Mirosław Rutkowski (UCWiR)
10. dr Ewa Błaszkiewicz (DN)
11. mgr Olga Kalińska (DZI)
12. mgr Aleksandra Kasprzyk (SJO)
13. mgr Elżbieta Kurkowska (ABK)
14. mgr Agnieszka Świerczek (DN)
15. mgr Klaudia Łodejska (WH, doktorantka)
16. Katarzyna Ostrowska (WH, studentka)
 
Zespół ds. Organizacji Dni Jakości (ZODJ)
1. dr Tomasz Chrząstek (WH)
2. dr Jolanta Jarocka-Piesik WNS (Filia)
3. dr Małgorzata Markowska (WO)
4. dr Marta Repelewicz (WM)
5. dr Ewa Błaszkiewicz (DN)
6. mgr Elżbieta Kurkowska (ABK)
7. mgr Anna Tłuszcz (ONiKS)
 
Zespół ds. Opracowania Ankiet (ZOA) 
1. dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK (WP) 
2. dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK (WO)
3. dr Tomasz Chrząstek (WH) 
4. dr Mirosław Mularczyk (WM) 
5. dr Edyta Naszydłowska (WO)
6. dr Marta Repelewicz (WM)
7. dr Ewa Błaszkiewicz (DN)
8. mgr Olga Kalińska (DZI)
9. mgr Agnieszka Świerczek (DN)
 

 

* Symbole jednostek Uczelni
ABK                      Akademickie Biuro Karier
DZI                       Dział Zabezpieczenia Informatycznego
DN                        Dział Nauczania
UCWiR                 Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji
ONiKS                  Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej
SJO                      Studium Języków Obcych
SWF                     Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
WA                        Wydział Zarzadzania i Administracji
WFH (Filia)        Wydział Filologiczno-Historyczny, filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim
WH                       Wydział Humanistyczny
WM                       Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
WNS (Filia)         Wydział Nauk Społecznych, filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim
WO                       Wydział Nauk o Zdrowiu
WP                        Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
WZ                        Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu
Ostatnia aktualizacja: sierpień 2017 r.