Skład zespołów i podzespołów UKJK

/II kadencja:2016-2020/

 

Przewodnicząca UKJK: dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK

Zastępca Przewodniczącej UKJK: dr Tomasz Chrząstek

Sekretarz UKJK: dr Ewa Błaszkiewicz

 

Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia

Koordynator UZJK – dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK

Lp.

Imię i nazwisko

Jednostka*

Status członka

1.  

dr hab. Janusz Budziński

WFH

nauczyciel akademicki

2.  

dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK

WP

nauczyciel akademicki

3.  

dr Mirosław Rutkowski

MR

kierownik UCWiR;

nauczyciel akademicki

4.  

mgr Olga Kalińska

DL

kierownik DZI;

osoba wskazana przez Rektora

5.  

mgr Aleksandra Kasprzyk

SJ

nauczyciel akademicki

6.  

mgr Elżbieta Kurkowska

BK

kierownik ABK

7.  

mgr Anna Tłuszcz

MW

kierownik ONiKS;

osoba wskazana przez Rektora

8.  

mgr Anita Żelichowska

MW

pracownik UJK;

osoba wskazana przez Rektora

9.  

Katarzyna Ostrowska

WH

student

10.  

Żaneta Wypych 

WO

student

11.  

Natalia Furmańczyk  

WM

student

12.  

Patryk Celebański

WP

student

13.  

Emilia Toporek

WA

student

14.  

Małgorzata Radomska 

WFH

student

15.  

Natalia Świech

WNS

student

16.  

Daniel Grzybowski

WZ

student

17.  

mgr Klaudia Łodejska

WH

doktorant

18.  

mgr Mateusz Kowalik

WM

doktorant

19.  

mgr Jadwiga Bednarek

WO

doktorant

20.  

mgr Małgorzata Stępnik

WP

doktorant

 

Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia

Koordynator UZOJK: dr Tomasz Chrząstek

Lp.

Imię i nazwisko

Jednostka*

Status członka

1.

dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK

WO

nauczyciel akademicki

2.      

dr hab. Katarzyna Ziołowicz

WP

nauczyciel akademicki

3.      

dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK

WH

nauczyciel akademicki;

osoba wskazana przez Rektora

4.      

dr Tomasz Chrząstek

WH

nauczyciel akademicki

5.      

dr Jan Hajduk

WH

nauczyciel akademicki

6.      

dr Jolanta Jarocka-Piesik

WNS

nauczyciel akademicki

7.      

dr Izabela Konieczna

WA

nauczyciel akademicki

8.      

dr Joanna Lendzion

WP

nauczyciel akademicki;

osoba wskazana przez Rektora

9.      

dr Małgorzata Markowska

WO

nauczyciel akademicki

10.

dr Mirosław Mularczyk

WM

nauczyciel akademicki

11.

dr Edyta Naszydłowska

WO

nauczyciel akademicki

12.

dr Anna Bąk-Średnicka     

WZ

nauczyciel akademicki

13.

dr Justyna Palacz

MN

pracownik UJK;

osoba wskazana przez Rektora

14.

dr Marta Repelewicz  

WM

nauczyciel akademicki

15.

dr Ewa Błaszkiewicz

MN

pracownik UJK;

osoba wskazana przez Rektora

16.

mgr Jolanta Drezno

SW

nauczyciel akademicki

17.

mgr Lucyna Dygas

MS

kierownik DSS

18.

mgr Agnieszka Świerczek

MN

kierownik DN

 

Skład PODZESPOŁÓW:

Podzespół ds. Kształcenia Nauczycieli (PKN)

1.    dr hab. Katarzyna Ziołowicz (WP) – przewodnicząca

2.    dr Jolanta Jarocka-Piesik (WNS)

3.    dr Małgorzata Markowska (WO)

4.    mgr Aleksandra Kasprzyk (SJ)

Podzespół ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych (PSDiP)

1.    dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK (WH) – przewodnicząca

2.    dr Mirosław Mularczyk (WM)

3.    mgr Anita Żelichowska (MN)

Podzespół ds. Monitorowania Programów i Efektów Kształcenia (PMPiEK)

1.    dr hab. Katarzyna Ziołowicz (WP) – przewodnicząca

2.    dr Izabela Konieczna (WA)

3.    dr Marta Repelewicz (WM)

4.    dr Małgorzata Markowska (WO)

5.    dr Jan Hajduk (WH)

6.    dr Jolanta Jarocka-Piesik (WNS)

7.    mgr Agnieszka Świerczek (MN)

8.     dr Ewa Błaszkiewicz (MN)

 

Skład ZESPOŁÓW czasowych UKJK:

Zespół ds. Monitorowania i Doskonalenia Procedur (ZMiDP)

1.     dr Marta Repelewicz (WM) – przewodnicząca

2.     dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK (WO)

3.     dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK (WP)

4.     dr hab. Katarzyna Ziołowicz (WP)

5.     dr Tomasz Chrząstek (WH)

6.     dr Jan Hajduk (WH)

7.     dr Małgorzata Markowska (WO)

8.     dr Edyta Naszydłowska (WO)

9.     dr Mirosław Rutkowski (MR)

10.     dr Ewa Błaszkiewicz (MN)

11.     mgr Olga Kalińska (DL)

12.     mgr Aleksandra Kasprzyk (SJ)

13.     mgr Elżbieta Kurkowska (BK)

14.     mgr Agnieszka Świerczek (MN)

15.     mgr Klaudia Łodejska (WH)

16.     Katarzyna Ostrowska (WH)

Zespół ds. Organizacji Dni Jakości (ZODJ)

1.     dr Tomasz Chrząstek (WH)

2.     dr Jolanta Jarocka-Piesik (WNS)

3.     dr Małgorzata Markowska (WO)

4.     dr Marta Repelewicz (WM)

5.     dr Ewa Błaszkiewicz (MN)

6.     mgr Elżbieta Kurkowska (BK)

7.     mgr Anna Tłuszcz (MW)

Zespół ds. Opracowania Ankiet (ZOA)

1.     dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK (WP)

2.     dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK (WO)

3.     dr Tomasz Chrząstek (WH)

4.     dr Mirosław Mularczyk (WM)

5.     dr Edyta Naszydłowska (WO)

6.     dr Marta Repelewicz (WM)

7.     dr Ewa Błaszkiewicz (MN)

8.     mgr Olga Kalińska (DL)

9.     mgr Agnieszka Świerczek (MN)

 

* Symbole jednostek Uczelni

BK

Akademickie Biuro Karier

DL

Dział Zabezpieczenia Informatycznego

MN

Dział Nauczania

MR

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji

MW

Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej

SJ

Studium Języków Obcych

SW

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

WA

Wydział Zarzadzania i Administracji

WFH

Wydział Filologiczno-Historyczny, filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

WH

Wydział Humanistyczny

WM

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

WNS

Wydział Nauk Społecznych, filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

WO

Wydział Nauk o Zdrowiu

WP

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

WZ

Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu


Ostatnia aktualizacja: listopad 2017 r.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka