Studenci I˚studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Studium Języków Obcych UJK Kielce informuje, że od dnia 23.03.2015r. do dnia 13.04.2015r. odbywać się będzie elektroniczna rejestracja do egzaminu certyfikacyjnego B2. Mają Państwo możliwość zapisu na dodatkowe kursy językowe organizowane przez SJO w ramach „powtórki do egzaminu”
i poszerzenia swoich umiejętności językowych.

Oferujemy kursy:

  • Gramatyka i Leksyka dla Praktyka – powtórzenie zagadnień gramatyczno-leksykalnych (20 godzin lekcyjnych);
  • Mów śmiało – konwersacje i rozumienie ze słuchu (15 godzin lekcyjnych);
  • Pisanie lekkim piórem – techniki wypowiedzi pisemnej (15 godzin lekcyjnych).

Zapisy na kursy odbywać się będą w dniach: 30.0310.04.2015r. w Sekretariacie SJO (ul. Świętokrzyska 21D, pok. 34/ parter). Zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu – termin do uzgodnienia z lektorem. Szczegóły na stronie internetowej SJO (www.ujk.edu.pl/sjo) w zakładce: KURSY JĘZYKÓW OBCYCH

Zalecamy zapoznanie się z przykładowym arkuszem egzaminu dostępnego na stronie internetowej SJO w zakładce: EGZAMINY/ PRZYKŁADOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE. W tej zakładce znajdą Państwo również szczegółowy opis egzaminu oraz bardzo przydatny: Zakres materiału leksykalnego i gramatycznego obowiązujący do egzaminu B2

Zgłoszenie na kurs przygotowujący do egzaminu B2  – do pobrania i przesłania drogą elektroniczną na adres lp.ud1524290781e.kju1524290781@ojs1524290781.

Studenci ubiegający się o otrzymanie uczelnianego certyfikatu języka obcego

Studenci ubiegający się o otrzymanie uczelnianego certyfikatu języka obcego proszeni są o dokonanie wpłaty 20,00 zł na indywidualne numery rachunków bankowych. Informacje o numerze indywidualnym konta student może uzyskać w swoim dziekanacie!

Nazwa odbiorcy: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Tytułem: SJO – za Certyfikat językowy

Należy wypełnić
Wniosek o Wydanie Certyfikatu (wzór wniosku), następnie z wypełnionym wnioskiem oraz z dowodem wpłaty należy zgłosić się do Studium Języków Obcych
(ul. Świętokrzyska 21 D, pok. 34)