Logowanie do egzaminu certyfikacyjnego B2

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia dotycząca logowania się do egzaminu certyfikacyjnego b2

Studium Języków Obcych informuje, że obowiązuje zasada indywidualnego logowania się studentów na egzamin certyfikacyjny B2 poprzez Wirtualną Uczelnię (WU).

Student powinien przystąpić do egzaminu z języka obcego, którego uczył się na lektoracie.

Terminy logowania na sesję letnią 2015/16: 12.04.2016 – 26.04.2016.

Więcej

Zapisy na egzamin B2+

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia dotycząca zapisów na egzamin B2+

Studium Języków Obcych UJK w Kielcach informuje, że od dnia 12.04.2016r. do dnia 26.04.2016r. odbywać się będą zapisy u prowadzących zajęcia z lektoratu języka obcego na egzamin B2+ wyłącznie dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Studenci, którzy zakończyli już lektorat jęz. obcego, nie zdawali jeszcze egzaminu i nie mają kontaktu z prowadzącym zajęcia proszeni są o osobiste zgłaszanie się do SJO (CJO, ul. Świętokrzyska 21 D, pok. 34 ) – w tych samych terminach – celem wpisu na listę egzaminacyjną.

Bezpłatny kurs języka francuskiego

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na kursie języka francuskiego.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na zajęcia – poziom podstawowy A1 – w piątek godzina 13:00 – 14:30 w budynku Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu ul. IX Wieków Kielc 19; sala 02 m.

Dla osób chcących pogłębić, poszerzyć znajomość języka francuskiego – poziom zaawansowany B1 – zajęcia odbywają się w poniedziałki godz. 18:15 – 19:45 w budynku Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu ul. IX Wieków Kielc 19; sala B1/7

Kursy języków obcych

Studium Języków Obcych zaprasza Studentów i Pracowników na kursy języka angielskiego

  • ogólnego (poziomy A2,B1,B2)
  • Business English (poziomy B1, B2)

Zapisy na kursy odbywać się będą w dniach 08.02 – 28.02.2016 r. w sekretariacie SJO

Zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu – termin do uzgodnienia z lektorem Więcej

Uwaga!

Studium Języków Obcych UJK w Kielcach informuje, że studenci mający wpis warunkowy zapisują się na egzamin certyfikacyjny osobiście po dostarczeniu ksera decyzji o wpisie warunkowym w sekretariacie SJO pok. 34 ul. Świętokrzyska 21D.

Rekrutacja na kursy dokształcające/uzupełniające

Studium Języków Obcych prowadzi rekrutację na odpłatne kursy dokształcające/uzupełniające z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. Kursy te skierowane są przede wszystkim do studentów pierwszego roku. Więcej