Terminy egzaminu certyfikacyjnego w sesji letniej 2016-2017

Terminy egzaminu certyfikacyjnego:

  • egzamin pisemny:19.06.2017r.;
  • egzamin ustny: 21.06. – 23.06.2017r.

Szczegółowy harmonogram egzaminów został zamieszczony w Zakładce: Egzaminy (po lewej stronie).

  • Egzamin w sesji poprawkowej został zaplanowany na dzień 22.09.2017r.

(egzamin pisemny w godz. 9.00-12.00, egzamin ustny od godz. 15.00).

LOGOWANIE NA EGZAMIN CERTYFIKACYJNY W SESJI LETNIEJ 2016/17

Studium Języków Obcych UJK w Kielcach informuje, że od dnia 03.04.2017r. do dnia 17.04.2017r. odbywać się będzie elektroniczna rejestracja do egzaminu certyfikacyjnego B2 wyłącznie dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy jeszcze się nie logowali.

Na stronie internetowej SJO w zakładce (po lewej stronie):
EGZAMINY/ZASADY PRZYSTĘPOWANIA ORAZ REJESTRACJI DO EGZAMINÓW CERTYFIKACYJNYCH
znajdą Państwo szczegóły przystępowania i logowania się do egzaminu.

 

ZAPISY NA EGZAMIN NA II STOPNIU STUDIÓW w sesji letniej 2016/17

Studium Języków Obcych UJK w Kielcach informuje, że od dnia 03.04.2017r. do dnia 12.04.2017r. odbywać się będą zapisy u prowadzących zajęcia z lektoratu języka obcego na egzamin B2+ wyłącznie dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Studenci, którzy zakończyli już lektorat jęz. obcego, a nie zdawali jeszcze egzaminu i nie mają kontaktu z prowadzącym zajęcia proszeni są o osobiste zgłaszanie się do SJO (CJO, ul. Świętokrzyska 21 D, pok. 34) – w tych samych terminach tj. 03.04.2017r. do dnia 12.04.2017r. – celem wpisu na listę egzaminacyjną.

Po upływie powyższego terminu studenci nie będą już dopisywani na listę.

Ogólne informacje do Egzaminu certyfikacyjnego

Student studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) po ukończeniu cyklu kształcenia językowego przystępuje do Uczelnianego Egzaminu Certyfikacyjnego na poziomie B2. Jest to  egzamin wewnątrzuczelniany kończący lektorat – nie jest to egz. TELC, ani żaden inny międzynarodowy.   Egzamin jest obowiązkowy dla każdego studenta w sesji egzaminacyjnej – student sam decyduje, w której sesji zaloguje się na dany egzamin (przystąpienie do egzaminu wynika z planu studiów każdego studenta UJK i nie jest ono płatne).

Na wniosek studenta Studium Języków Obcych wydaje odpłatnie Certyfikat Biegłości Językowej (20zł. na subkonto stud.), który jest dobrowolny, a wniosek o wydanie certyfikatu jest do pobrania ze strony SJO: www.ujk/.edu.pl/sjo (zakładka: Materiały i druki dla studentów). Certyfikat ten poświadcza, że student zdał egzamin na poziomie B2 i nie ma żadnego terminu ważności.

UWAGA! Studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Dotyczy wyboru lektoratu języka obcego na I roku studiów

Osoby, które przy rekrutacji (do dnia 1.10.2016r.) nie uzupełniły deklaracji wyboru lektoratu języka obcego proszone są o pilne uzupełnienie ankiety językowej (wzór ankiety: I stopień studiów, II stopień studiów, jednolite magisterskie – kierunek lekarski, kierunek prawo)  oraz pilne przesłanie jej drogą mailową na adres: lp.ud1532041845e.kju1532041845@ojs1532041845.
Więcej

UWAGA!!!

LOGOWANIE NA EGZAMIN CERTYFIKACYJNY B2 W SESJI ZIMOWEJ 2016/17

Studium Języków Obcych UJK w Kielcach informuje, że od dnia 15.11.2016r. do dnia 30.11.2016r. odbywać się będzie elektroniczna rejestracja do egzaminu certyfikacyjnego B2 wyłącznie dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy jeszcze nie logowali się na dany egzamin.

Na stronie internetowej SJO w zakładce: EGZAMINY/ ZASADY PRZYSTĘPOWANIA ORAZ REJESTRACJI DO EGZAMINÓW CERTYFIKACYJNYCH
znajdą Państwo szczegóły przystępowania i logowania się do egzaminu.

UWAGA!!!

Wszyscy studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II° przystępujący do egzaminu z języków obcych w sesji zimowej 2016/17.

Studium Języków Obcych UJK w Kielcach informuje, że od dnia 15.11.2016r. do dnia 30.11.2016r. odbywać się będą zapisy u prowadzących zajęcia z lektoratu języka obcego na egzamin B2+ wyłącznie dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Studenci, którzy zakończyli już lektorat jęz. obcego, nie zdawali jeszcze egzaminu i nie mają kontaktu z prowadzącym zajęcia proszeni są o osobiste zgłaszanie się do SJO (CJO, ul. Świętokrzyska 21 D, pok. 34 ) – w tych samych terminach tj. 15.11.2016r. 30.11.2016r – celem wpisu na listę egzaminacyjną.

Po upływie powyższego terminu studenci nie będą już dopisywani na listę.

UWAGA!!!

Wszyscy studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I° przystępujący do egzaminu certyfikacyjnego z języków obcych.

Od nowego roku akademickiego 2016/2017 obowiązuje znowelizowana forma egzaminu certyfikacyjnego B2 – cześć pisemna i cześć ustna. Prosimy o zapoznanie się z opisem egzaminu – B2