Pracownicy

Kierownik Studium Języków Obcych

mgr Ewa Mamrot – Tuszyńska

Dyżur: Wtorek, godz.: 12.00-13.00; pok. 35, CJO

Zastępca Kierownika Studium Języków Obcych ds. dydaktycznych

mgr Aleksandra Kasprzyk

Dyżur: Poniedziałek, godz.: 13.15-14.15; pok. 35, CJO

Sekretariat

              mgr Elżbieta Bajor
Starszy specjalista

mgr Judyta Nowak
Specjalista