Pracownicy

Kierownik Studium Języków Obcych

mgr Ewa Mamrot – Tuszyńska

Dyżur: Poniedziałek, godz.: 12.30-13.30; pok. 35, CJO

Zastępca Kierownika Studium Języków Obcych ds. dydaktycznych

mgr Aleksandra Kasprzyk

Dyżur: Czwartek, godz.: 11.15-12.15; pok. 35, CJO

Sekretariat

              mgr Elżbieta Bajor
Starszy specjalista

mgr Judyta Nowak
Specjalista