Materiały i druki dla studentów

Druki do pobrania

Ankieta wyboru lektoratu z języka obcego

Osoby, które przy rekrutacji (do dnia 28.09.2016r.) nie uzupełniły deklaracji wyboru lektoratu języka obcego proszone są o pilne uzupełnienie ankiety językowej (wzór ankiety: I stopień studiów, II stopień studiów, jednolite magisterskie – kierunek lekarski, kierunek prawo)  oraz pilne przesłanie jej drogą mailową na adres: lp.ud1532041761e.kju1532041761@ojs1532041761

Wniosek o wydanie certyfikatu

Studenci ubiegający się o otrzymanie uczelnianego certyfikatu języka obcego proszeni są o dokonanie wpłaty 20,00 zł na indywidualne numery rachunków bankowych. Informacje o numerze indywidualnym konta student może uzyskać w swoim dziekanacie!

Nazwa odbiorcy: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Tytułem: SJO – za Certyfikat językowy

Należy wypełnić
Wniosek o Wydanie Certyfikatu (wzór wniosku), następnie z wypełnionym wnioskiem oraz z dowodem wpłaty należy zgłosić się do Studium Języków Obcych
(ul. Świętokrzyska 21 D, pok. 34)

Skrypty