EGZAMIN POPRAWKOWY z JĘZYKÓW OBCYCH

  • Egzamin w sesji poprawkowej został zaplanowany na dzień 22.09.2017r. (egzamin pisemny w godz. 9.00-12.00, egzamin ustny od godz. 15.00).

Szczegółowy harmonogram będzie zamieszczony na stronie SJO we wrześniu br.

Przypominamy, że student zdaje tylko tę część egzaminu, której nie zaliczył w I terminie- czerwiec 2017r.; na egzamin poprawkowy studenci są zapisywani automatycznie -nie trzeba się logować!