WPISY Z EGZAMINU CERTYFIKACYJNEGO

Wpisywania ocen do kart z egzaminu certyfikacyjnego dokonuje mgr Anna Słońska

 • 22.06.2018 r.  godz. 17.00 – 18.30
 • 23.06.2018 r.  godz. 11.30 – 13.00

Świętokrzyska 21D, pok. 39, (Centrum Języków Obcych).

Administracja I rok II stopnia, niestacjonarne

Egzamin końcowy „termin zerowy” dla studentów mgr Karola Wieczorka odbędzie się 20 maja o godzinie 11:30 w budynku Centrum Języków Obcych (ul. Świętokrzyska 21D) sala 15.

Wpisy z egzaminu certyfikacyjnego

mgr Anna Słońska będzie dokonywać wpisów z egzaminu w dniu 22 luty 2018r. w godzinach 18:15-20:00 w pokoju 39, budynek CJO ul. Świętokrzyska 21D

STUDENCI I ROKU 2017/2018

INFORMACJA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH
LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

 • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z dnia 26 września 2016r.), każdy student w planach studiów I stopnia ma obowiązek zrealizowania efektów kształcenia z języka obcego na poziomie minimum B2 (jeśli programy kształcenia dla danego kierunku nie stanowią inaczej).
 • Studenci rozpoczynający lektorat na studiach I stopnia, nie spełniający wymagań wstępnych, tj. znajomości język obcego na poziomie B1 – wynik matury (poziom podstawowy) poniżej 60%, zobligowani są do samodzielnego wyrównania różnic programowych przed egzaminem kończącym przedmiot na poziomie B2.
 • Studenci kwalifikowani są do grup na podstawie wyników matury pisemnej z danego języka lub oceny na świadectwie maturalnym

 Nie jesteś pewien/na swego poziomu?
Mamy rozwiązanie: Przed rozpoczęciem nauki języka obcego możesz wykonać
test poziomujący!

W zależności od wyniku, zdecyduj, co robić dalej!

 • Dostęp do testu poziomującego możesz otrzymać po zalogowaniu się na stronę SJO: ujk.edu.pl/sjo w zakładce: Informacje dla Studentów/Testy poziomujące; wybierasz interesujący Cię język (angielski, niemiecki, rosyjski lub francuski) i kontaktujesz się z Sekretariatem SJO (drogą mailową: lp.ud1529610754e.kju1529610754@ojs1529610754 ) w celu otrzymania hasła dostępu.
 • Jeżeli otrzymasz wynik kwalifikujący Cię na poziom B1 lub niższy, musisz nadrobić zaległości. JAK?
 • skorzystaj z darmowych lub płatnych kursów dostępnych on-line w Internecie,
 • zapisz się na kurs dokształcający i podnieść swoje umiejętności językowe
  (kursy płatne organizowane przez SJO),
 • zgłoś się do lektora, który pomoże Ci wybrać odpowiedni sposób samodzielnego dokształcania się,
 • w ramach pracy własnej słuchaj radia internetowego on-line, oglądaj TV, filmy
  i wideoklipy,
 • korzystaj z zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

Wszystkie szczegółowe informacje znajdziesz na naszej stronie SJO UJK w Kielcach: www.ujk.edu.pl/sjo

 

PAMIĘTAJ MIERZ SIŁY NA ZAMIARY!

EGZAMIN POPRAWKOWY z JĘZYKÓW OBCYCH

 • Egzamin w sesji poprawkowej został zaplanowany na dzień 22.09.2017r. (egzamin pisemny w godz. 9.00-12.00, egzamin ustny od godz. 15.00).

Szczegółowy harmonogram będzie zamieszczony na stronie SJO we wrześniu br.

Przypominamy, że student zdaje tylko tę część egzaminu, której nie zaliczył w I terminie- czerwiec 2017r.; na egzamin poprawkowy studenci są zapisywani automatycznie -nie trzeba się logować!

Ostateczny termin wpisu z egzaminu certyfikacyjnego!!!

Ostatni przed wakacjami termin wpisu z egzaminu certyfikacyjnego u Przewodniczącej Uczelnianej Komisji – mgr Anny Słońskiej odbędzie się w czwartek (29.06.2017r.) w godz. 10.15-10.45, w pok. 39 w CJO. Kolejny ewentualny termin będzie dopiero we wrześniu br. w sesji poprawkowej.