REKRUTACJA DO PROJEKTU „Wysokiej jakości staże dla artystów i pedagogów”

Zapraszamy studentów/ki na płatne, kierunkowe staże w projekcie „Wysokiej jakości staże dla artystów i pedagogów”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku akademickim 2017/2018 w stażach mogą brać udział studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach będący na: III roku I stopnia studiów stacjonarnych z następujących kierunków:

  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
  • Filologia Polska,
  • Filologia: Filologia Angielska; Filologia Germańska, Filologia Rosyjska,
  • Historia,
  • Wzornictwo,
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka