Rector's Orders

 

Order no. 71/2020 Rector of Jan Kochanowski University in Kielce of 24 on specific rules for the performance of work by employees of the Jan Kochanowski University of Kielce in the period from March 26, 2020 to April 10, 2020.

Order no. 70/2020 Rector of Jan Kochanowski University in Kielce of 24 on the rules of residence of students/doctoral students in UJK Student  Homes and on the premises of the Student Town of UJK  during the suspension of classes

Order no. 69/2020 Rector of Jan Kochanowski University in Kielce of 23 on changing the working mode of administration units of the Jan Kochanowski University in Kielce.

Order no. 68/2020 Rector of Jan Kochanowski University in Kielce of 19 on remote education at the Jan Kochanowski University of Kielce during the suspension of teaching.

Order no. 55/2020 Rector of Jan Kochanowski University in Kielce of 18 on extending the deadline for paying fees for educational services provided at the Jan Kochanowski University of Kielce.

Order no. 54/2020 Rector of Jan Kochanowski University in Kielce of 17 on specific rules for the performance of work by employees of the Jan Kochanowski University in Kielce in the period from March 18, 2020 to March 25, 2020.

Order no. 53/2020 Rector of Jan Kochanowski University in Kielce of 17 on measures to prevent and combat the SARS-CoV-2 coronavirus.

Order no. 52/2020 Rector of Jan Kochanowski University in Kielce of 16 March 2020 on the rules of residence of students/doctoral students in the Students' Homes of Jan Kochanowski University in Kielce during the period of suspended teaching activities. (Repealed by virtue of the Rector's Order No. 70)

Order no. 51/2020 Rector of Jan Kochanowski University in Kielce of 16 March 2020 on changing the working mode of administration units of the Jan Kochanowski University in Kielce (Repealed by virtue of the Rector's Order No. 69)

Order no. 50/2020 Rector of Jan Kochanowski University in Kielce of 13 March 2020 on prevention of-the-life spread of SARS-CoV-2 corona virus among the academic community of  Jan  Kochanowski  University in Kielce

Order no. 49/2020 Rector of Jan Kochanowski University in Kielce of 11 March 2020 on the prevention of the spread of SARS CoV 2 coronavirus among the academic community of Jan Kochanowski University of Kielce (Repealed by virtue of the Rector's Order No. 50)

Order no. 48/2020 Rector of Jan Kochanowski University in Kielce of 10 March 2020on the prevention of the spread of SARS CoV 2 coronavirus among the academic community of Jan Kochanowski University of Kielce (Repealed by virtue of the Rector's Order No. 49)


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka