Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Przewodniczącym pierwszej Rady Uczelni przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego został dr hab. Dominik Antonowicz prof. UMK, socjolog nauki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W skład rady wchodzi siedem osób. Reprezentanci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego to: dr hab. Lidia Michalska – Bracha prof. UJK i dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK z Wydziału Humanistycznego oraz prof. dr hab. Marek Pajek z Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

W skład rady weszły osoby spoza uczelni. Decyzją Senatu UJK członkami Rady Uczelni zostali: dr hab. Dominik Antonowicz prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Sławomir Głasek (sekretarz Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Elementów Budowlanych FABET S.A. Kielce), Bartosz Stemplewski (dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach).

Skład rady uzupełnia Kinga Sabat, przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.

Kadencja obecnej Rady Uczelni trwa do końca 2020 roku. 

Dominik Antonowicz, fot. Andrzej Romański

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka