Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Przykładowe zadania

SZANOWNI MATURZYŚCI!

Na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamieszczono przykładowe zadania maturalne i przykładowe arkusze egzaminacyjne. Mamy nadzieję, że każdy z Was głównie rozwiązuje te zadania przygotowując się do matury, jako zadania wskazane przez ekspertów opracowujących arkusz maturalny. Oczywiście uzasadnione jest rozwiązywanie zadań z różnych zbiorów, ale całkowicie nieuzasadnione jest omijanie zadań z Informatorów, które to zadania zamieszczamy wyżej.

Zielonym kolorem zaznaczone są zadania naszego, kieleckiego arkusza. Pod każdym zadaniem zamieszczamy podobne zadania z Informatora od 2010 roku (te, które są zgodne z wymaganiami maturalnymi od roku 2015) oraz zadania z Informatora od 2015, które są w nim dokładnie rozwiązane. Jak widać oba Informatory dokładnie pokazują, czego należy się nauczyć, aby bezpiecznie pokonać próg zdawalności matury.

Konieczna jest dobra znajomość zestawu CKE- Wybrane wzory matematyczne - od 2015 roku, dlatego pod każdym zadaniem przypominamy, że tam właśnie („Zestaw wzorów”) znajdują się stosowne wzory.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka