BIURO PROMOCJI I INFORMACJI

Strona główna
O NAS

O NAS

Witamy w serwisie Biura Promocji i Informacji i (BPiI) Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Biuro Promocji i Informacji realizuje zadania, które mają na celu kompleksową promocję Uniwersytetu. W zakres działań promocyjnych wchodzi przygotowywanie reklam prasowych, radiowych i telewizyjnych; druków promocyjnych oraz okolicznościowych; współorganizacja imprez promujących UJK; zarządzanie prawem do używania uniwersyteckiego znaku graficznego; zarządzanie główną stroną internetową uczelni oraz bezpośredni kontakt medialny, w tym tworzenie i przesyłanie komunikatów medialnych o wydarzeniach z życia uczelni. Ponadto biuro prowadzi też obsługę fotograficzną wybranych uroczystości ogólnouniwersyteckich.

Pełen zakres działań BPiI:

 • realizacja strategii promocyjnej na zewnątrz i wewnątrz Uczelni w zakresie ustalonym z Władzami Uczelni;
 • prowadzenie i koordynowanie wewnętrznej działalności informacyjnej (dla pracowników i studentów UJK), zapewnienie należytego dostępu do informacji na temat Uczelni;
 • dbałość o spójność wizerunku Uczelni;
 • prowadzenie akcji informacyjnych dla kandydatów na studia (udział w targach edukacyjnych, wyjazdach promocyjnych do szkół ponadgimnazjalnych i organizacja Dni Otwartych);
 • zarządzanie nośnikami informacyjnymi i reklamowymi oraz powierzchniami ekspozycyjnymi będącymi w dyspozycji Uczelni;
 • prowadzenie działalności związanej z umieszczeniem ogłoszeń w prasie zgłaszanych przez jednostki organizacyjne;
 • opracowywanie i zamawianie wszystkich reklam Uczelni (także na potrzeby projektów UE), a w szczególności reklam w mediach (prasie, radiu, telewizji, internecie), reklam zewnętrznych oraz reklam w informatorach edukacyjnych i innych publikacjach drukowanych;
 • merytoryczne i techniczne przygotowanie periodyku „STUDENT” – dodatku do „Echa Dnia”;
 • prowadzenie działalności związanej z przygotowaniem i wydawaniem publikacji uczelnianych o charakterze promocyjnym lub informacyjnym (m.in. Informator Studiów I i II stopnia, Informator Studiów Podyplomowych);
 • informowanie i kontrolowanie sposobów wykorzystania chronionych prawnie znaków identyfikujących Uczelnię (logo/godło/nazwa), a także prawidłowości stosowania systemu identyfikacji wizualnej Uczelni przez jednostki uczelniane, organizacje studenckie, pracowników i studentów Uczelni, jak też przez osoby i podmioty zewnętrzne;
 • opracowywanie i wykonanie wzorów papierów firmowych, wizytówek służbowych, zamawianie materiałów reklamowych (gadżetów) wykorzystujących symbole Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • współpraca logistyczna i obsługa techniczna przy organizacji uroczystości Uczelnianych;
 • wsparcie działań promocyjnych i organizacyjnych związanych z obsługą systemu rekrutacji we współpracy z Działem Nauczania;
 • redagowanie strony głównej i działów centralnej witryny (w tym m.in. Galerii zdjęć), prowadzenie funpage’a UJK.