Pismo Okólne nr 1 /2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 2 lutego 2016 roku

w sprawie  jednolitych zasad wydawania decyzji
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, w zakresie potwierdzania efektów uczenia się

Na podstawie art. 66 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 69 ust. 1 i ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz na podstawie § 13 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Rektor informuje, jak niżej:

W związku z uchwaleniem przez Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Regulaminu potwierdzania efektów uczenia mając na względzie jakość obsługi kandydata na studia oraz studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a także określenia jednolitych zasady wydawania decyzji w zakresie potwierdzania efektów uczenia się, wyjaśniam, iż rozstrzygnięcia we wskazanym zakresie mogą przybrać formę:

1)        Decyzji o charakterze wewnętrznym, które nie są decyzjami administracyjnymi w rozumieniu przepisów Kodeks postępowania administracyjnego. Są to decyzje:

a)    dziekana w sprawie potwierdzania efektów uczenia się,

b)    dziekana w sprawie odmowy potwierdzania efektów uczenia się,

c)     prorektora w sprawie uchylenia decyzji dziekana potwierdzania efektów uczenia się,

d)    prorektora w sprawie utrzymania w mocy decyzji dziekana potwierdzania efektów uczenia się,

W celu lepszego zobrazowania zasad redagowania ww. dokumentów w załączeniu przykłady ww. decyzji niebędących decyzjami administracyjnymi.  

W związku z powyższym uprzejmie proszę o szczegółowe zapoznanie się z przykładowymi decyzjami we wskazanych sprawach i wykorzystania poniższych przykładów do stosowania w praktyce. 

 

Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka