Pismo Okólne nr 1/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 3 lutego 2014 roku

w sprawie warunków  zawierania umów cywilnoprawnych z byłymi pracownikami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz na podstawie § 13 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, informuję, że:

1)      niedopuszczalne jest zawieranie umów cywilnoprawnych z byłymi pracownikami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, których przedmiotem jest wykonywanie obowiązków, które były objęte zakresem uprzednio obowiązującego stosunku pracy, w tym realizacja zajęć dydaktycznych,

2)       niedopuszczalne jest zawieranie umów cywilnoprawnych z osobami tzw. „obcymi” na prowadzenie zajęć dydaktycznych, w przypadku gdy liczba godzin przekracza obowiązkowy wymiar pensum na danym stanowisku, na którym osoba taka mogła by zostać zatrudniona jako pracownik Uniwersytetu.

Powyższe nie ma wpływu na już zawarte i realizowane umowy cywilnoprawne.

Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka