Kontakt   Władze Uczelni   Historia Uczelni   Budynki   Aktualności   Poczta
 
     
  Szukaj w serwisie:  
   

-> Wydziały i filie->Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 
  Filia Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim  
  Filia w Piotrkowie

Uczelnia w Piotrkowie Trybunalskim powstała w 1981 r. jako Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Decyzją MEN z dnia 8 marca 2000 r. Wydział Zamiejscowy został przekształcony w Filię. Od roku 2000/2001 podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Filii są dwa Wydziały: Filologiczno-Historyczny oraz Nauk Społecznych, w którym funkcjonują Instytuty: Historii, Filologii Polskiej, Filozofii i Socjologii, Ekonomii, Agrobiznesu z Informatyką Stosowaną; Katedry: Historii i Teorii Wychowania, Pedagogiki Społecznej, Pedagogiki Zdrowia i Wychowania Fizycznego, Rehabilitacji, Rozwoju Zawodowego i Mediów, Teoretycznych Podstaw Współczesnej Edukacji; Samodzielne zakłady: Filologii Angielskiej, Filologii Germańskiej i Zakład Psychologii. Ponadto w ramach Filii istnieją: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Miedzywydziałowe Studium Pedagogiczne, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Biblioteka

Filia, którą kieruje prorektor, ma wyodrębnioną administrację, finanse i majątek trwały (budynki dydaktyczne, 4 domy akademickie i osiedle mieszkanieowe). Pracuje tu 225 nauczycieli akademickich, w tym ponad 60 profesorów i ponad 80 doktorów. W 2002 r. na 6 kierunkach studiów prowadzonych w Filii Kształciło się 6578 studentów, w tym 3288 na studiach dziennych, 3326 na studiach zaocznych i wieczorowych oraz 245 słuchaczy na studiach podyplomowych

Poszczególne jednostki naukowo-dydaktyczne Filii w programie badań własnych realizują problematykę związaną z kierunkami kształcenia. Poświęcona jest ona między innymi literaturze staropolskiej i oświeceniowej, retoryce i stylistyce, teatrowi i kinu polskiemu i europejskiemu, badaniom historii wojska i wojskowości, kultury i cywilizacji sąsiadów Polski w Królestwie Polskim, badaniom rachunku ekonomicznego, polityki transformacji polskiej gospodarki, polityki rolnej oraz ochronie środowiska w szerokim ujęciu, ponadto problemom wychowawczym współczesnej rodziny w Polsce, wartościom tradycyjnym i obyczajowym w rodzinie, systemom edukacyjnym, kształceniu zawodowemu, patologiom wśród młodzieży i filozoficznym zagadnieniom wychowania.

W każdym roku akademickim zgłaszane są do KBN tematy badań statutowych. Wyniki badań prezentowane są na konferencjach naukowych organizowanych przez Filię i inne ośrodki akademickie krajowe i zagraniczne, a także w wydawnictwach książkowych i periodykach seryjnych wydawanych przez Filię.

Filia prowadzi współpracę naukową w zakresie rozwoju kadry, badań naukowych z Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Opolskim i Uniwersytetem Śląskim. Współpracuje też z Uniwersytetem Państwowym w Łucku (Wołyń), Uniwersytetem Pedagogicznym w Kijowie oraz ośrodkami uniwersyteckimi Niemiec, Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii i Litwy.

 
     
  Ludzie i adresy Filii w Piotrkowie Trybunalskim  
 

Adres

97 - 300 Piotrków Trybunalski
ul. Juliusza Słowackiego 114/118
Telefon 044-7327400
Fax 044-7327405
email   
Strona WWW Filii w Piotrkowie strona WWW

Prorektor ds. Filii

- prof. zw. dr hab. Czesław Grzelak


Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego

- prof. dr hab. Anna Grochulska


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

- prof. zw. dr hab. Wacława Starzyńska


 
     
  Wydziały Filii w Piotrkowie Trybunalskim  
 

W skład Filii wchodzą następujące jednostki prowadzące kształcenie oraz indywidualne i zespołowe badania naukowe:

 
     
 

© Copyright 2003 - 2015 Akademia Świętokrzyska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Serwis prowadzi: