Informujemy, iż od dnia 01.09.2017 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu PASJONACI WIEDZY-moduły innowacyjnych zajęć wspierających uzdolnioną humanistycznie młodzież”. Projekt skierowany jest do młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat, kształcącej się w liceach i technikach na terenie miasta Kielce, w szczególności uczniów zdolnych, laureatów, finalistów ogólnopolskich oraz wojewódzkich konkursów                 i olimpiad przedmiotowych – uczniów szczególnie uzdolnieni i zainteresowani określonym przedmiotem. 

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 25.09.2017 r. do Instytutu Filologii Obcej, ul. Świętokrzyskiej 21 D, 25-406 Kielce: sekretariat (pokój 125) mgr Agata Rusin lub dr Donata Wójcik  pokój 228.

Dodatkowo wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe można dostarczyć do sekretariatu szkoły do której uczęszcza osoba zainteresowana wzięciem udziału w projekcie.

 

Rekrutacja do projektu „PASJONACI WIEDZY-moduły innowacyjnych zajęć wspierających uzdolnioną humanistycznie młodzież” przedłużona zostaje do dnia 06 października 2017 roku do godz. 15:00

 

 

Dokumenty do pobrania:

·        Regulamin Projektu (pobierz)

·        Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Dział Funduszy Europejskich, pokój nr 14, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5

Agnieszka Ciszek – 041 349-72-85; agnieszka.ciszek@ujk.edu.pl

 

Instytut Filologii Obcej, ul. Świętokrzyskiej 21 D, 25-406 Kielce.

Agata Rusin: 041 349-68-01, pokój 125; agata.rurarz@ujk.edu.pl

Donata Wójcik: 504 559 996, pokój 228; donata@poczta.onet.pl

 

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka