Szukaj w BIPie
Zamknij

 

WYNIK WYBORU PARTNERA

do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19  „Uczelnia dostępna" z dn. 15.03.2019 r.  w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, złożona przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”;
ul. Karczówkowska 36, 25 - 711 Kielce.  Do dnia sporządzenia protokołu nie wpłynęła żadna inna oferta.

Oferta spełniała wymagania formalne. Ocena merytoryczna oferty  przeprowadzona została komisyjnie zgodnie z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu.

Decyzją komisji z dn. 24 maja 2019 r. do wspólnej realizacji projektów w ramach konkursu POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 na Partnera wybrana zostało Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”;
ul. Karczówkowska 36, 25 - 711 Kielce.

 

Liczba wyświetleń strony: 107
Data utworzenia: 2019-05-24 13:34:06 Wójcik Marcin

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka