Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

O maturze

Po raz ósmy matura próbna z UJK

Od egzaminu z języka polskiego rozpoczęła się ósma edycja Świętokrzyskiej Matury Próbnej, której koordynatorem jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Zdaje ją 13,5 tysiąca maturzystów z sześciu województw.

Przed egzaminem z języka polskiego odwiedziliśmy kieleckie Liceum Świętej Jadwigi Królowej, jedną z najlepszych polskich szkół ponadgimnazjalnych w ogólnopolskim rankingu „Perspektyw”. Naszą maturę próbną pisze tam 58 osób. – Ta matura tak już zakorzeniła się w organizacji roku szkolnego, że nie wyobrażamy sobie początku marca bez niej – mówi siostra Natalia Białek, dyrektor Liceum św. Jadwigi Królowej. Szkoła przystąpiła do naszego próbnego egzaminu, pomimo tego, że wcześniej już odbyły się dwie podobne próby, organizowane przez wydawnictwa.

Matura jest świętokrzyska, gdyż pomysł narodził się w  Kielcach. Znacznie wykracza poza województwo świętokrzyskie, piszą ją  maturzyści z  południowej części województwa mazowieckiego, Podkarpacia. Po arkusze przyjechali do nas nauczyciele ze śląskiego Raciborza. Dlaczego to robią? – Powód jest jeden, arkusze z Kielc są na bardzo wysokim poziomie. Dla nas jest to ostateczna, generalna próba przed majowym egzaminem – mówi Andrzej Saganiak, dyrektor Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej z Łęczycy w województwie łódzkim. Najwięcej maturzystów będzie pisać próbną maturę w Kielcach, skąd zgłosiło się 2,8 tys. osób.

To już ósma edycja próbnego egzaminu, który organizuje Uniwersytet Jana Kochanowskiego we współpracy z „Echem Dnia”, Urzędem Miasta w Kielcach i Radiem Kielce.  Pomysł narodził się w redakcji „Echa Dnia”, dziennikarze kieleckich mediów zajmują się nie tylko promocją, ale i organizacją wydarzenia. Przygotowaniem arkuszy zajmuje się Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (język polski i matematyka) i Świętokrzyskie Centrum  Doskonalenia Nauczycieli (język angielski). Nowością jest arkusz z chemii, który udostępniamy szkołom w formie elektronicznej. Partnerem naszej matury jest firma 3ECH Edukacja, specjalizująca się w przygotowaniu do matury z chemii. Patronat nad tą częścią egzaminu objął Instytut Chemii UJK.

Przez siedem edycji nasz próbny egzamin zdawało 115 tysięcy osób, głownie świętokrzyskich maturzystów. Efekty są znakomite. W  województwie świętokrzyskim notuje się wysoką zdawalność i wyniki poziomu podstawowego matury. Liczymy, że podobnie będzie w 2017 roku. Powodzenia!

Arkusze maturalne, odpowiedzi do zadań i schematy oceniania dla nauczycieli znajdą się na stronie internetowej ujk.edu.pl około godziny 13. W środę, 8 marca arkusz z języka polskiego, w czwartek, 9 marca z matematyki i w piątek, 10 marca z języka angielskiego.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka