Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

O maturze

Od kilku dni można zgłaszać swój udział w egzaminie, który organizuje Uniwersytet Jana Kochanowskiego we współpracy z „Echem Dnia”, Radiem Kielce i Urzędem Miasta w Kielcach. Wspiera nas TVP3 Kielce. Jako pierwsze zgłosiły się: I Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, VI Liceum Ogólnokształcące imienia Juliusza Słowackiego w Kielcach oraz Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie.

Jest to najbardziej „medialny” egzamin w Polsce. Pomysł narodził się w redakcji  „Echa Dnia”, dziennikarze zajmują się nie tylko promocją, ale i organizacją wydarzenia. Przygotowaniem arkuszy zajmuje się Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (język polski i matematyka) i Świętokrzyskie Centrum  Doskonalenia Nauczycieli (język angielski). 

Co roku wprowadzamy nowości do naszego egzaminu. W 2018 roku, oprócz poziomu podstawowego, chcemy także zaproponować arkusze z poziomu rozszerzonego z języka polskiego i matematyki. Na naszej próbie pojawi się arkusz z chemii na poziomie rozszerzonym. Współpracuje z nami firma 3ECH Edukacja.

Po konsultacjach z nauczycielami i dyrektorami szkół ustaliliśmy terminarz tegorocznej matury próbnej. Zaczynamy tradycyjnie 8 marca, który w tym roku wypada w czwartek. O godzinie ósmej odbędzie się egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia o godzinie 12 proponujemy egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Następnego dnia, w piątek 9 marca,  taki sam scenariusz dotyczył będzie egzaminu z matematyki. O godzinie ósmej odbędzie się poziom podstawowy egzaminu, o godzinie 12 poziom rozszerzony.

Po weekendzie wracamy do naszej próby. W poniedziałek, 12 marca proponujemy dwa kolejne egzaminy próbne – język angielski na poziomie podstawowym i chemię na poziomie rozszerzonym. W przypadku egzaminu z chemii arkusz egzaminacyjny zostanie przesłany mailem na adres dyrektora szkoły. W przypadku pozostałych egzaminów wydrukujemy arkusze dla każdego ze zgłoszonych uczniów. Szkoły otrzymają arkusze bezpłatnie, dostarczymy też płytki CD z nagraniem lektora (na egzamin z języka angielskiego). Nauczyciele otrzymają schematy oceniania arkuszy.

Swoje zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy ujk.promocja@gmail.com, informacje pod numerem telefonu 509 711 470. Zgłoszenia przyjmujemy do piątku, 9 lutego. W zgłoszeniu należy podać liczbę uczniów, którzy będą zdawać poziom podstawowy danego przedmiotu i liczbę uczniów, którzy zdawać będą poziom rozszerzony (z języka polskiego i matematyki). Przypominamy, że przygotowujemy język angielski wyłącznie na poziomie podstawowym.  

Przez osiem edycji  nasz próbny egzamin zdawało 130 tysięcy osób, głownie świętokrzyskich maturzystów, internetowe pobrania arkuszy liczymy w milionach.  Efekty są znakomite. W naszym województwie notuje się bardzo wysoką zdawalność i wyniki matury. Liczymy, że podobnie będzie w 2018 roku.  


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka