A A A

WZD Ameliówka

[28-29 marzec 2009]

W dniach 28-29 marca br. w Ameliówce k. Kielc miało miejsce Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. Zgromadziło ono ok. 90 osób, przedstawicieli środowiska nauki i szkolnictwa wyższego z całego kraju. Obradom przewodniczyli przewodniczący KSN Janusz Sobieszczański, Andrzej Smirnow – delegat z Politechniki Warszawskiej i przewodniczący Sejmowej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, oraz prof. Janusz Orkisz. Jako zaproszeni goście głos w dyskusji zabrali przew. NSZZ „Solidarność” Janusz Śniadek oraz przewodniczący Rady Głównej prof. Jerzy Błażejowski. Główne tematy Zebrania koncentrowały się wokół problemów finansowania nauki i szkolnictwa wyższego oraz dróg rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. Podkreślano konieczność zmian w modelu kariery akademickiej i odniesienia się do propozycji Ministerstwa nowych regulacji w prawie o nauce i szkolnictwie wyższym. Zebrani przyjęli odpowiednie uchwały i stanowiska (w załączeniu). Dyskutowano również problem konieczności lustracji środowiska, trudności jakie napotykamy w dialogu społecznym oraz usytuowania KSN w strukturach związku NSZZ „Solidarność”.

WZD organizowane było przez KSN z udziałem środowiska kieleckiego, tj. organizacji związkowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Politechniki Świętokrzyskiej, a także regionu świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność".

 

Nieoficjalny serwis www Walnygo Zjazdu Delegatów KSN w Ameliówce