A A A

kontakt

Adres pocztowy:

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność"
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Adres elektroniczny:

e-mail: solidarnosc@ujk.edu.plsolidarnosc.ujk@gmail.com

web: http://ujk.edu.pl/solidarnosc/
Siedziba:

pok. 209
ul. Żeromskiego 5 (Rektorat)
tel. 41 349 7289