A A A

GRILL ZWIĄZKOWY

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UJK
zaprasza członków związku na grilla
w dniu 23 czerwca 2018 (sobota) o godz. 1800
w restauracji "Stangret" w Kielcach, ul. Artylerzystów 2 (dawna ul. Kusocińskiego 51).

Niezbędne jest zapisanie się (za symboliczną odpłatnością 10 zł) u kol. Marcina Wichy z Archiwum (bud. F ul. Świętokrzyska)
do dnia 15 czerwca br.
Zapraszamy!