A A A

ARCHIWUM

  • Krajowa Sekcja Nauki kontynuuje starania sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w taryfikatorze płacowym. Ostatnie z tych zmian zostały przedstawione w MNiSzW już na spotkaniu w Warszawie w dniu 2.VI.2009. Dotyczą wszystkich grup pracowniczych - profesorów, adiunktów, pozostałych nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ze szczególnym uwzględnieniem pracowników biblioteki.
  • Krajowa Sekcja Nauki czyni starania o zmianę krzywdzących dla pracowników biblioteki zapisów ustawowych, dotyczących nie tylko samego taryfikatora płac, ale również m.in. ograniczenia obligatoryjnych studiów podyplomowych dla bibliotekarzy z dużym stażem.
  • Komunikaty ze spotkań z przedstawicielami MNiSzW