A A A

2014-2018

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
w kadencji 2014 - 2018

 

Przewodniczący Komisji Zakładowej:

Kazimierz Kunisz

 

Wicerzewodnicząca:

Anna Śmietańska

 

Skarbnik:

p.o. Ewa Małyszko, Anna Śmietańska

 

Sekretarz:

Marcin Wicha

 

Prezydium:

Anna Chrobot (od 2017)

Barbara Gawdzik (2014-16)

Anna Jabłońska

Kazimierz Kunisz

Ewa Małyszko

Anna Śmietańska

Marcin Wicha


Pozostali członkowie KZ:

Anna Chrobot
Barbara Gawdzik
Urszula Skrzyńska
Lech Pepaś
(do 2017)
Barbara Szargot (2014-15)
Agnieszka Wojtaszek-Szwarc


Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Renata Buras
Waldemar Lisowski
Michał Lutwin -
przewodniczący Komisji Rewizyjnej