A A A

2014

Archiwum ogłoszeń z roku 2014 i wcześniejszych

 • Walne zebranie członków

  Walne zebranie członków organizacji zakładowej - wybory na kadencję 2014-2018

 • spotkanie związków z pracownikami

  Otwarte zebranie pracowników UJK z przedstawicielami związków zawodowych działających w Uniwersytecie 20.VI. godz. 1700

 • wyjaśnienia dotyczące urlopów bezpłatnych

  Wyjaśnienia niektórych kwestii związanych z urlopami bezpłatnymi

 • komunikat w sprawie urlopów bezpłatnych

  Komunikat w sprawie dobrowolnych urlopów bezpłatnych pracowników UJK

 • porozumienia z Rektorem

  Porozumienia związków z Rektorem UJK w sprawach zwolnień grupowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz podwyżka płac w roku 2013

 • zwolnienia i podwyżki

  Zwolnienia grupowe pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, podwyżka płac w roku 2013 w UJK

 • apel przewodniczącego KSN

  Apel przewodniczącego KSN prof. Edwarda Malca o udział w akcjach protestacyjnych

 • pierwsze zebranie

  Zapraszamy na pierwsze zebranie 2010

 • projekt środowiskowy

  Projekt KRASP reformy szkolnictwa wyższego - prosimy o nadsyłanie opinii

 • wybory

  Wybory do Komisji Zakładowej 25.III.2010

 • protest

  Protest środowiska w sprawie projektu zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 30 marca 2010 r.

 • pikieta

  Pikieta protestacyjno-informacyjna na UJK jako wyraz niezadowolenia z powodu polityki władz państwowych w stosunku do szkolnictwa wyższego i nauki oraz pracowników uczelni i jednostek naukowych, a w szczególności przeciwko zapisom projektu nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym