A A A

2010-2014

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
w kadencji 2010 - 2014
(skład Prezydium od dnia 14 marca 2012)

 

Przewodniczący Komisji Zakładowej:

Kazimierz Kunisz

 

Prezydium KZ:

przewodniczący:
Kazimierz Kunisz
wiceprzewodnicząca:
Ewa Małyszko
wiceprzewodnicząca:
Anna Śmietańska

sekretarz: Ewelina Łojek, Ewelina Srokosz
skarbnik: p.o. Ewa Małyszko, Anna Śmietańska
członek Prezydium: Barbara Gawdzik (2012-2014)


Pozostali członkowie KZ:

Wojciech Boszczyk (członek Prezydium 2010-2012)
Anna Chrobot
Bożena Gad
Urszula Kryj-Skrzyńska
Teresa Milewska
Ewa Opozda (członek Prezydium, wiceprzewodnicząca 2010-2012)
Tadeusz Sakowicz
Teresa Wąś-Brela
Andrzej Wiśniewski


Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Urszula Gołda (przew.)
Dorota Stępień
Leszek Gąsior