A A A

2006-2010

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
w kadencji 2006 - 2010

Przewodnicząca KZ:
Ewa Małyszko

Prezydium KZ:
wiceprzewodnicząca (2006-2009):
Ewa Opozda
wiceprzewodniczący (2009-2010):
Kazimierz Kunisz
wiceprzewodnicząca (2006-2010):
Anna Śmietańska
sekretarz: Urszula Gołda
skarbnik: Maria Kręć


Pozostali członkowie KZ:
Ewa Braziewicz
Wojciech Boszczyk
Anna Chrobot
Leszek Gąsior
Ewa Górnicka-Michalska
Barbara Ichniowska-Korpula
Ewa Kacak
Michał Lutwin
Małgorzata Mochoń
Teresa Milewska
Elżbieta Pantak


Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Bożena Gad
Urszula Kryj-Skrzyńska
Andrzej Wiśniewski