Najczęściej zadawane pytania

 

  • Kto powinien przeprowadzać hospitacje zajęć prowadzonych przez pracowników jednostek międzywydziałowych?

 

- W przypadku pracowników z jednostek międzywydziałowych (zajęcia z lektoratów języków obcych i wychowania fizycznego) hospitację przeprowadza kierownik jednostki międzywydziałowej lub komisja.

 

  • Jak w kartach przedmiotu należy oznaczać przedmioty z modułu dyplomowego?

 

- Zgodnie z § 10 uchwały Senatu nr 17/2012 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających przedmioty z modułu dyplomowego, specjalnościowego i fakultatywnego należy oznaczać jako fakultatywne.

 

  • W jakim terminie należy wprowadzić karty przedmiotów do Wirtualnej Uczelni?

 

- Karty przedmiotów należy wprowadzić w Wirtualnej Uczelni do 28.02.2014 r. 

 

  • Kto jest odpowiedzialny za hospitacje zajęć pracowników prowadzących zajęcia poza jednostką macierzystą?

- W przypadku pracowników prowadzących zajęcia poza jednostką macierzystą hospitacje prowadzi dyrektor jednostki macierzystej. Harmonogramy planowanych hospitacji oraz, po ich przeprowadzeniu, wyniki hospitacji winny być przekazywane dyrektorowi jednostki, w której prowadzone są zajęcia.

 

 

 

Pytania prosimy kierować na adres:  jakosc@ujk.edu.pl


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka