Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund) - utworzony został na mocy umowy zawartej 9 czerwca 2000 r. przez Grupę Wyszehradzką tj. Republikę Czeską, Republikę Węgierską, Rzeczpospolitą Polską i Republikę Słowacką. Celem Funduszu jest wspieranie współpracy pomiędzy państwami Grupy oraz ich wspólna reprezentacja w państwach trzecich.
 
Siedziba Funduszu znajduje się w Bratysławie.
 
Celem Funduszu jest wsparcie współpracy pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej oraz ich wspólna reprezentacja w państwach trzecich.
 
Cele te realizowane są poprzez wspieranie finansowe działań z zakresu promocji i rozwoju:
- współpracy kulturalnej;
- wymiany naukowej, badań naukowych i współpracy w dziedzinie edukacji;
- wymiany młodzieży;
- współpracy przygranicznej;
- turystyki.
Więcej informacji na stronach: http://visegradgroup.eu oraz http://www.visegradfund.org

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka