Program:

 1. System medialny. Struktura i zasady działania
 2. Komunikowanie społeczne. Rozwój środków, form i modeli komunikowania
 3. Kalendarium rozwoju mediów
 4. Społeczeństwo informacyjne
 5. Informacyjna, edukacyjna i rozrywkowa rola mediów
 6. Regulacje prawne i polityka medialna w Polsce po 1989 r.
 7. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 8. Rynek mediów w Polsce po 1989 r. (prasa ogólnokrajowa i regionalna, radio, telewizja, Internet)
 9. Wybrani dziennikarze w Polsce na przełomie wieków
 10. Agencje informacyjne i prasa na świecie
 11. Gatunki dziennikarskie (prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe)
 12. Język we współczesnych mediach
 13. Dziennikarstwo obywatelskie

Literatura:

 1. Bajka Z., Historia mediów, Kraków 2008.

 2. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2004 – obowiązuje część I.

 3. Gorman L., McLean D., Media i społeczeństwo; wprowadzenie historyczne, Kraków 2010.

 4. Lisowska-Magdziarz M., Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Kraków 2008.

 5. Mielczarek T., Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989-2006, Warszawa 2007.

 6. Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie, teoria, praktyka, język, Warszawa 2009.

 7. Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2012.

 8. Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2000.

 9. Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Warszawa-Bielsko Biała 2010 – obowiązują rozdziały I-IV.

 10. Czasopismo „Świat Wiedzy”, rubryka „Miniencyklopedia wiedzy o mediach”, wyd. 9/2016-12/2016 (II etap) i 9/2016-4/2017 (III etap).