- prof. zw. dr hab. Tomasz Mielczarek – przewodniczący Komitetu Okręgowego,

- dr hab.,  Prof. UJK Renata Piasecka-Strzelec – z.ca przewod. Komitetu Okręgowego,

- mgr Jakub Chałupczak – sekretarz Komitetu Okręgowego,

- dr Olga Dąbrowska-Cendrowska – członek Komitetu Okręgowego,

- dr Tomasz Chrząstek – członek Komitetu Okręgowego.

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 Instytut Dziennikarstwa i Informacji

ul. Świętokrzyska 21D

25-406 Kielce

 

tel. (41) 349 7142

email:

 

  Zobacz jak dojechać