• Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 13 października 2017 r. (UWAGA termin rejestracji przedłużony do dnia 27 października)
  • Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 13 listopada 2017 r.
  • Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 24 listopada 2017 r.
  • 15 grudnia 2017 – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)
  • 16-17 marca 2018 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)