Informujemy, że na stornie internetowej Komitetu Głównego OWoM można już zapoznać się z szczegółowym programem zawodów centralnych.

 

Program zawodów centralnych

 • rozpoczęcie zawodów 15 marca o godzinie 12.00 (rejestracja uczestników od godziny 10.00; wymagana legitymacja szkolna), zakończenie 16 marca około godziny 14.00. Szczegółowy program (oraz adres) zawodów będzie wkrótce dostępny na stronie Olimpiady;
 • jeżeli na zawody będą chcieli pojechać nauczyciele bądź rodzice uczestników, powinni jak najszybciej we własnym zakresie skontaktować się z hotelem i zarezerwować nocleg, samodzielnie się rozliczać i uzyskać fakturę. Rezerwacje dokonywane za pośrednictwem sekretarza Komitetu Głównego w Warszawie oznaczają, że nie będzie możliwości uzyskania faktury. Ceny noclegów: pokój 1-osobowy - 126 zł, miejsce w 2-osobowym - 74 zł, miejsce w 3-osobowym 57 zł. Dwudniowe wyżywienie (bufet powitalny, obiad, kolacja, śniadanie, obiad) łącznie 70 zł. Podobnie jak latach ubiegłych uczestnicy nocują w hotelu Aramis przy ul. Mangalia 3B. Decyzje w sprawie rezerwacji muszą być podejmowane jak najszybciej, gdyż w ostatniej chwili brakuje już miejsc. Nauczycielom i rodzicom Komitet Główny nie finansuje dojazdów ani zakwaterowania;
 • zwrot kosztów przejazdu odbywać się będzie na podstawie przedstawionych (pozostawionych) biletów. Preferowane są bilety kupione drogą internetową, by móc zostawić kopię wydruku. W przeciwnym razie uczestnicy otrzymają zwrot kosztów za drogę powrotną po nadesłaniu biletu drogą pocztową, na wskazany rachunek bankowy. Uczestnicy powinni mieć osobny bilet niż ich opiekunowie. Podróż powinna odbywa się komunikacją autobusową lub koleją (2 klasa). Nie będzie dokonywany zwrot za przejazd prywatnym samochodem;
 • Komitet Główny rezerwuje i pokrywa koszty tylko jednego noclegu (15/16 marca). Jeżeli uczestnicy będą chcieli dodatkowo zarezerwować jeszcze jeden nocleg, czynią to we własnym zakresie.
 • Do 25.02 br. proszę o przesłanie na adres Instytutu Dziennikarstwa i Informacji w Kielcach pisemnych oświadczeń w sprawie opieki nad uczestnikami III etapu w dniach 15-16.03 2019.

Powodzenia

 

 1. Angelika Kowalska - ZSP nr 2 Włoszczowa
 2. Jakub Glibowski - LO Staszów
 3. Karolina Kołodziej - VI LO Kielce
 4. Piotr Bielecki - I LO im. Reja Jędrzejów
 5. Sandra Stępień - V LO Kielce
 6. Ernest Matysek - ZSZ nr 2 Starachowice
 7. Andrzej Kawecki - ZS im. S. Staszica Staszów
 8. Aleksandra Sternik - LO nr 1 im. S. Staszica Ostrowiec Świętokrzyski
 9. Adrian Jacecko - VI LO Kielce
 10. Patrizio Martongelli - VI LO Kielce

 

W dniu 14 bm. o godz.12 w siedzibie Instytutu Dziennikarstwa i Informacji s.214 odbędą się zawody okręgowe.

 

Obowiązkowa rejestracja uczestników o godz.11.30 (wymagane legitymacje szkolne)

 

Współczesne media intrygują, dziwią, oburzają, często jednak powodem takiego stanu rzeczy jest brak rzetelnej wiedzy o ich funkcjonowaniu, historii i ewolucji, strukturze i mechanizmach działania. Uniwersytet Warszawski pragnie wyjść naprzeciw temu zjawisku i zachęcić społeczeństwo, a zwłaszcza ludzi młodych, do zainteresowania się tym jednym z elementów otaczającej nas rzeczywistości. Efektem tego jest inicjatywa zorganizowania Olimpiady Wiedzy o Mediach, której celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej. W kolejnej, V już edycji Olimpiady zorganizowanej przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z 15 innymi uczelniami na terenie całego kraju uczestnicy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – walczyć będą o 48 indeksów na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach, o cenne nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów (m.in: smartbooki, aparaty fotograficzne, zegarki) oraz o starze w redakcjach na terenie całego kraju. Nagrody otrzymają także trzy szkoły, z których najwięcej uczestników zakwalifikuje się do II etapu. Patronat nad Olimpiadą objęła Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin.

Przystąp do olimpiady: napisz esej, stwórz film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów, a następnie sprawdź swe umiejętności i wiedzę podczas testu na etapie okręgowym i na etapie centralnym.

Tematy na I etap Olimpiady

 1. Autotematyzm mediów – odmiany i przyczyny
 2. Dziennikarz – zawód czy powołanie?
 3. Różne oblicza medialnej rozrywki
 4. Media i ich użytkownicy za dwadzieścia lat
 5. Problemy kobiet w różnych krajach świata, widziane oczami polskich reporterek i reporterów (na wybranych przykładach)

 

Szanowni Państwo poniżej program II etapu IV edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach (zawody okręgowe)

Program II etapu (PDF)

 

 

Przez dziesięciolecia został wypracowany pewien porządek: radio ogłaszało pewną informację, telewizja ją pokazywała, a prasa wyjaśniła. Dziś informacje można znaleźć w Internecie w dowolnym czasie i jeszcze w większości za darmo. Mogłoby się wydawać, że w wyniku cyfryzacji mediów nastąpiło niezwykłe ułatwienie rozpowszechniania i odbioru informacji. Jednak tak się nie stało. Zmieniły się relacje pomiędzy odbiorcą a informacją. Jak się okazuje, dziś uczestnictwo w akcie komunikacyjnym jest ważniejsze niż sam przekaz. W związku z tym znakomita większość odbiorców mediów jest zdezorientowana i nie wykorzystuje ich potencjału. Po części wynika to z braku rzetelnej wiedzy o ich funkcjonowaniu, strukturze i mechanizmach działania. 

Organizatorzy Konkursu Wiedzy o Mediach postanowili zmierzyć się z tym zjawiskiem i zainteresować przed wszystkim młodych ludzi problematyką świata mediów poprzez popularyzację wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej. Organizatorem Konkursu jest Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Instytutem Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i 14 innymi uczelniami na terenie całego kraju. Nagrodami dla laureatów (uczniów klas maturalnych) są indeksy oraz staże i cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora dla wszystkich laureatów Konkursu.

Nie zastanawiaj się! -  napisz esej, stwórz film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów, a następnie sprawdź swoją wiedzę i umiejętności podczas testu na etapie okręgowym, a potem centralnym.

Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce: Regulamin Olimpiady


Drodzy Uczestnicy i Opiekunowie,

27 października 2017 roku zakończymy rejestrację Uczestników IV edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach (I etap). Do 13 listopada (decyduje data stempla pocztowego) czekamy na prace przygotowane przez zgłoszonych Uczestników Olimpiady. Prosimy zapoznać się z wytycznymi:

1. Prace przesyłamy pocztą tradycyjną na adres:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Instytut Dziennikarstwa i Informacji
ul. Świętokrzyska 21D
25-406 Kielce
(z dopiskiem: Olimpiada Wiedzy o Mediach)

2. Prace przesłane mailem nie będą oceniane.

3. Tematy na I etap Olimpiady Wiedzy o Mediach
•Swój i obcy – jak przedstawiać inne religie i kultury w mediach?
•Odpowiedzialność za słowo
•Internet jako źródło (dez)informacji
•Etyka i rzetelność w pracy dziennikarza
•Reklama – manipulacja czy zachęta?
Prace wykonywane mogą być tylko indywidualnie. Prace zespołowe nie będą oceniane.

4. Zgodnie z Regulaminem Olimpiady Wiedzy o Mediach prace w I etapie mogą mieć formę: eseju (maksymalnie 10.000 znaków), filmu (maksymalnie 15 minut), nagrania audio, fotoreportażu lub fotokastu. Prace pisemne (eseje) należy przesyłać w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie bądź pendrivie), zaś prace mające jedną z pozostałych form – w wersji elektronicznej (na płycie bądź pendrivie).

5. Każda nadesłana praca powinna zawierać metrykę pracy (załącznik nr 2); oświadczenie  rodzica lub prawnego opiekuna ucznia, dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Olimpiady (załącznik nr 3); oświadczenie dotyczące zgody na publikację pracy i przeniesienie na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych z tego tytułu (załącznik nr 4) oraz oświadczenie, że praca konkursowa nie jest plagiatem (załącznik nr 5). Załączniki dostępne są na stronie internetowej: http://owm.edu.pl/do-pobrania/

6. Zgodnie z Regulaminem Olimpiady Wiedzy o Mediach ocenie podlegać będzie: poprawność merytoryczna nadesłanych prac, pomysłowość ujęcia tematu, oryginalność oraz umiejętność wyrażania własnej oceny zagadnienia poruszanego w temacie pracy. Prace oceniane będą zgodnie z zasadami określonymi w Karcie oceny pracy.

7. Lista osób zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach zostanie opublikowana na stronie internetowej Świętokrzyskiego Komitetu Okręgowego http://www.ujk.edu.pl/konkurs/

dnia 24 listopada 2017 roku. Prześlemy ją również do szkół.

Świętokrzyski Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Mediach