picture
picture

Rekrutacja
zapisz się na kurs

Aby zapisać się na kurs należy zarejestrować się Systemie Rekrutacji Elektronicznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach orazspełnić warunki udziału w projekcie. Zapisz się teraz!

picture

Wymagania
wymagania od kandydatów

Wymagania jakie stawiamy kandydatom na kursy doskonalące i kwalifikacyjne, terminy rekrutacji, wymagane dokumenty.

Uczestnikami projektu "Kompas wiedzy" mogą być wyłącznie nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu z obszaru województwa świętokrzyskiego. Wszyscy zainteresowani muszą mieszkać i pracować na obszarze województwa świętokrzyskiego

Zakwalifikowane osoby, jako uczestnicy projektu zobowiązani są dostarczyć osobiście wymagane dokumenty (zobacz)
na wyraźne polecenie Biura Projektu

Ważne informacje

REKRUTACJA TRWA

Uprzejmie informujemy, że nadal trwa rekrutacja. Szczegółowie informację na jakie kursy jeszcze jest nabór znajdziecie Państwo poniżej. [zobacz tutaj].


Informacja o zakończeniu rekrutacji na kursy kwalifikacyjne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 maja br. zakończono przyjmowanie zgłoszeń do udziału w bezpłatnych kursach kwalifikacyjnych, realizowanych w ramach projektu „Kompas Wiedzy” [czytaj więcej].


Informacja w sprawie terminów

Z uwagi na liczne Państwa zapytania informujemy, że kursy doskonalące odbywać się będą w systemie zaocznym - sobota, niedziela.


Dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowane osoby, jako uczestnicy projektu zobowiązani są dostarczyć osobiście wymagane dokumenty na wyraźne polecenie Biura Projektu [czytaj więcej].


Kursy
kursy doskonalące oraz kursy kwalifikacyjne...

UJK po analizie potrzeb szkoleniowych dobrał odpowiednie kursy doskonalące oraz kwalifikacyjne, które są niezbędne do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pełna lista kursów oraz ich szczegółowy opis znajduje się w zakładce "kursy". Każda osoba będzie mogła skorzystać z jednego kursu. W ramach każdego kursu odbywać się będą obowiązkowe zajęcia:

  • moduł ICT „Nowoczesne technologie ICT w pracy dydaktycznej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
  • moduł „Równość szans w edukacji i wychowaniu”

dowiedz się więcej

O nas
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach...

picture

Dzisiejszy Uniwersytet to prężnie działający ośrodek akademicki, współpracujący na wielu płaszczyznach z innymi ośrodkami naukowymi, z samorządem lokalnym, prowadzący szereg badań dla potrzeb regionu świętokrzyskiego.

czytaj więcej

picture
picture picture picture picture

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro projektu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
ul. Krakowska 11, pokój nr 18
Tel: 48 41 349 67 94
Site: www.ujk.edu.pl/kompaswiedzy/
Email: kompaswiedzy@ujk.edu.pl