picture
picture

Rekrutacja

Projekt zakończył się 31 lipca 2014 roku.

picture

Wymagania

Wymagania jakie stawiane były kandydatom na kursy doskonalące i kwalifikacyjne, terminy rekrutacji, wymagane dokumenty.

W dniu 31 lipca 2014 roku zakończyła się realizacja projektu Kompas wiedzy - obejmującego krótkie formy (kursy i szkolenia) doskonalące pracę nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
czytaj więcej

Ważne informacje

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

W dniu 31 lipca 2014 roku zakończyła się realizacja projektu Kompas wiedzy - obejmującego krótkie formy (kursy i szkolenia) doskonalące pracę nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. [czytaj więcej].


REKRUTACJA TRWA

Uprzejmie informujemy, że nadal trwa rekrutacja. Szczegółowie informację na jakie kursy jeszcze jest nabór znajdziecie Państwo poniżej. [zobacz tutaj].


Informacja o zakończeniu rekrutacji na kursy kwalifikacyjne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 maja br. zakończono przyjmowanie zgłoszeń do udziału w bezpłatnych kursach kwalifikacyjnych, realizowanych w ramach projektu „Kompas Wiedzy” [czytaj więcej].


Informacja w sprawie terminów

Z uwagi na liczne Państwa zapytania informujemy, że kursy doskonalące odbywać się będą w systemie zaocznym - sobota, niedziela.


Dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowane osoby, jako uczestnicy projektu zobowiązani są dostarczyć osobiście wymagane dokumenty na wyraźne polecenie Biura Projektu [czytaj więcej].


Kursy
kursy doskonalące oraz kursy kwalifikacyjne...

UJK po analizie potrzeb szkoleniowych dobrał odpowiednie kursy doskonalące oraz kwalifikacyjne, które są niezbędne do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pełna lista kursów oraz ich szczegółowy opis znajduje się w zakładce "kursy". Każda osoba będzie mogła skorzystać z jednego kursu. W ramach każdego kursu odbywać się będą obowiązkowe zajęcia:

  • moduł ICT „Nowoczesne technologie ICT w pracy dydaktycznej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
  • moduł „Równość szans w edukacji i wychowaniu”

O nas
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach...

picture

Dzisiejszy Uniwersytet to prężnie działający ośrodek akademicki, współpracujący na wielu płaszczyznach z innymi ośrodkami naukowymi, z samorządem lokalnym, prowadzący szereg badań dla potrzeb regionu świętokrzyskiego.

czytaj więcej

picture
picture picture picture picture

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro projektu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
ul. Krakowska 11, pokój nr 18
Tel: 48 41 349 67 94
Site: www.ujk.edu.pl/kompaswiedzy/
Email: kompaswiedzy@ujk.edu.pl