Rezultaty wyszukiwania


Modyfikuj wyszukiwanie
 
Wydanie Tytuł
 
Wol 1, Nr 1 (2011): iNFOTEZY Strategie przedsiębiorstwa prasowego w XXI wieku (internalizacja oraz obecność na rynku nowych technologii) Abstrakt HTML EPUB PRC PDF
Anita Uchańska
 
Wol 2, Nr 1 (2012): iNFOTEZY Udział dziennikarzy w reklamach. Między etyką a praktyką Abstrakt HTML EPUB PDF
Jolanta Beata Zaręba
 
Wol 3, Nr 1 (2013): iNFOTEZY Dzieci we współczesnych reklamach telewizyjnych Abstrakt HTML
Ewelina Paulina Brzyszcz
 
1 - 3 z 3 jednostek

Wskazówki dotyczące wyszukiwania:

  • Wielkość wpisywanych znaków nie ma znaczenia.
  • Operatorem domyślnym jest AND.
  • W celu wyszukania artykułów zawierających przynajmniej jeden z wpisanych terminów, użyj operatora OR, np. Internet OR Sieć.
  • Użyj nawiasów do konstruowania bardziej złożonych zapytań.
  • Frazę ujmij w cudzysłów, np. "open access".
  • Użyj znaku minus lub operatora NOT, żeby wykluczyć z wyników wyszukiwania dokumenty zawierające określone słowo lub słowa; np. online -polityka lub online NOT polityka.
  • Użyj znaku *, żeby zamaskować końcówkę wyrazu; np. bibl* odszuka wszystkie dokumenty zawierające podaną część wyrazu, np. biblioteka, bibliotekarski, biblioteczny.
© 2011-2018 iNFOTEZY ISSN 2083-3652

Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Dziennikarstwa i Informacji

ul. Świętokrzyska 21D, 25-406 Kielce

Tel. 48 41 3497142  fax 48 41 3497143

infotezy@ujk.edu.pl