Rezultaty wyszukiwania


Modyfikuj wyszukiwanie
 
Wydanie Tytuł
 
Wol 1, Nr 1 (2011): iNFOTEZY Próba analizy zjawiska konwergencji na przykładzie działań grupy ITI Abstrakt HTML EPUB PRC PDF
Grzegorz Walczak
 
Wol 2, Nr 1 (2012): iNFOTEZY Rozwój lokalnych mediów internetowych wobec kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. Analiza na podstawie portalu MM Moje Miasto Abstrakt HTML EPUB PDF
Paula Majcherczyk
 
Wol 2, Nr 1 (2012): iNFOTEZY „Media i Społeczeństwo” 2011, nr 1. Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna, ISSN 2083 – 5701  HTML EPUB PDF
Małgorzata Gromniak
 
Wol 3, Nr 1 (2013): iNFOTEZY Problem wolności w Internecie / The problem of freedom in Internet Abstrakt HTML
Iwona Gleisner
 
Wol 3, Nr 2 (2013): iNFOTEZY Digitalizacja zbiorów bibliotecznych - forma ochrony i szansa na upowszechnianie informacji Abstrakt HTML
Bartosz Spadło
 
1 - 5 z 5 jednostek

Wskazówki dotyczące wyszukiwania:

  • Wielkość wpisywanych znaków nie ma znaczenia.
  • Operatorem domyślnym jest AND.
  • W celu wyszukania artykułów zawierających przynajmniej jeden z wpisanych terminów, użyj operatora OR, np. Internet OR Sieć.
  • Użyj nawiasów do konstruowania bardziej złożonych zapytań.
  • Frazę ujmij w cudzysłów, np. "open access".
  • Użyj znaku minus lub operatora NOT, żeby wykluczyć z wyników wyszukiwania dokumenty zawierające określone słowo lub słowa; np. online -polityka lub online NOT polityka.
  • Użyj znaku *, żeby zamaskować końcówkę wyrazu; np. bibl* odszuka wszystkie dokumenty zawierające podaną część wyrazu, np. biblioteka, bibliotekarski, biblioteczny.
© 2011-2018 iNFOTEZY ISSN 2083-3652

Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Dziennikarstwa i Informacji

ul. Świętokrzyska 21D, 25-406 Kielce

Tel. 48 41 3497142  fax 48 41 3497143

infotezy@ujk.edu.pl