Pomoc

Poszukaj odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Ciągle masz wątpliwości? Napisz do infotezy@ujk.kielce.pl

 

 1. Kto może przesłać tekst do periodyku?
 2. Na jakiej zasadzie publikowane są teksty?
 3. Czy zachowuję prawa autorskie do opublikowanego tekstu?
 4. Jakiego typy teksty są publikowane?
 5. Chciałbym przedrukować tekst z periodyku. Czy mogę to zrobić?
 6. Jak wyszukać artykuł w bazie danych?
 7. Co oznaczają Akcesoria przy tekście artykułu?
 8. Czy otrzymam honorarium za tekst?
 9. Wysłałem/Wysłałam tekst, ale nie został opublikowany. Dlaczego?
 10. Czy artykuły są recenzowane?
 11. Jak długo trwa oczekiwanie na decyzję Rady Programowej?
 12. Mam problemy natury technicznej. Co mam zrobić?
 13. Co oznacza in press przy niektórych tekstach?
 14. Czy mogę przesłać tekst tradycyjną pocztą?
 15. Nie mogę otworzyć pliku PDF?
 16. Jak w trakcie czytania artykułu znaleźć definicję interesującego nas słowa?
 17. W swoim opublikowanym tekście znalazłam/em błąd. Czy mogę go sprostować.

 

Odpowiedzi

1. Kto może przesłać tekst do periodyku?

Nie ma pod tym względem żadnych ograniczeń. Periodyk wprawdzie jest skierowany głównie do osób, które wkraczają dopiero na drogę kariery naukowej, ale chętnie opublikujemy teksty autorów z dorobkiem naukowym. Mamy nadzieję, że w ten sposób nasz periodyk stanie się międzyśrodowiskowym forum wymiany poglądów poświęconym nauce o informacji i mediom.

2. Na jakiej zasadzie publikowane są teksty?

Artykuły publikujemy na zasadzie Open Access. Przyświeca nam idea nieskrępowanego dostępu do wyników dociekań naukowych. O idei Open Access przeczytaj w Wikipedii.

3. Czy zachowuję prawa autorskie do opublikowanego tekstu?

Tak. Open Access nie jest równoznaczny ze zrzeczeniem się praw autorskich. W pełni je zachowujesz.

4. Jakiego typy teksty są publikowane?

Oprócz artykułów publikujemy także recenzje, sprawozdania z konferencji, spisy bibliograficzne.

5. Chciałbym przedrukować tekst z periodyku. Czy mogę to zrobić?

Tak, ale pod pewnymi warunkami. Autor tekstu jest właścicielem praw autorskich. Musisz się zwrócić do niego z prośbą o zgodę na taki przedruk. Ponadto w czasopiśmie lub na stronie internetowej, gdzie ma się znaleźć przedrukowany tekst, powinna być umieszczona informacja o pierwotnym miejscu publikacji: nazwa czasopisma, numer oraz adres strony internetowej.

6. Jak wyszukać artykuł w bazie danych?

Interesujący Cię tekst możesz wyszukać na kilka sposobów. Możesz przeglądać opublikowane materiały wg wydania, tytułu lub nazwiska autora. W tym celu kliknij na odpowiedni indeks znajdujący się w prawym menu. Możesz także wyszukiwać artykuły używając polecenia Szukaj. Dodatkowe wskazówki są dostępne tutaj.

7. Co oznaczają Akcesoria przy tekście artykułu?

Akcesoria zawierają szereg przydatnych narzędzi umożliwiających np. wydrukowanie tekstu artykułu, zapoznanie się z pełnym opisem bibliograficznym (Metadane), wygenerowanie opisu bibliograficznego w jednym z dostępnych formatów (np. APA, MLA, Turabian). Możesz zarekomendować artykuł wysyłając email do konkretnej osoby lub możesz wysłać email bezpośrednio do autora.

8. Czy otrzymam honorarium za tekst?

Niestety, nie.

9. Wysłałem/Wysłałam tekst, ale nie został opublikowany. Dlaczego?

Powodem może być niezgodność tematyki tekstu z profilem periodyku, niski poziom albo tekst nie został sformatowany zgodnie ze wskazówkami dla autorów. Zapoznaj się z nimi przed wysłaniem artykułu. Odmowa nie oznacza, że tekst nie zostanie opublikowany. Popraw go zgodnie z zaleceniami, które otrzymasz w mailu z decyzją.

10. Czy artykuły są recenzowane?

Tak. Artykuł recenzuje dwóch recenzentów. Autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości. Jeśli recenzenci nie są zgodni w swojej opinii, czy tekst można opublikować, decyzję w sprawie publikacji podejmuje Rada Programowa. 

11. Jak długo trwa oczekiwanie na opinię recenzentów?

W ciągu roku planujemy publikację dwóch wydań: w czerwcu/lipcu i grudniu. W związku z tym:

 • 30 kwietnia kończymy przyjmowanie tekstów do wydania czerwcowego;
 • 31 października kończymy przyjmowanie tekstów do wydania grudniowego.

Autorzy tekstów o decyzji w sprawie publikacji zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną w ciągu 30 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

 

12. Mam problemy natury technicznej. Co mam zrobić?

Napisz do nas infotezy@ujk.kielce.pl Postaramy się szybko rozwiązać Twoje problemy.

13. Co oznacza in press przy niektórych tekstach?

Artykuły oznaczone in press są publikowane zaraz po  pozytywnej opinii recenzentów. Wstępnie są dostępne w postaci dostarczonej przez autora. Dzięki temu szybko możemy udostępnić czytelnikom zawartość wydania. Ostateczna wersja artykułu po korekcie może się nieco różnić od wersji in press.

14. Czy mogę przesłać tekst tradycyjną pocztą?

Niestety, nie. Artykuły proszę przesyłać na adres: infotezy@ujk.kielce.pl

15. Nie mogę otworzyć pliku PDF

Zainstaluj odpowiedni czytnik plików PDF, np. Adobe Reader lub Foxit Reader 

16. Jak w trakcie czytania artykułu znaleźć definicję interesującego nas słowa.

W trakcie czytania tekstu niekiedy chcemy znaleźć definicję nieznanego nam terminu. Wystarczy wtedy kliknąć dwukrotnie na interesujące nas słowo. Zostanie otworzone nowe okno, w którym wybieramy źródło, z którego chcemy skorzystać.

17. W swoim opublikowanym tekście znalazłam/em błąd. Czy mogę go sprostować.

Oczywiście. Sprostowanie opublikujemy w dziale Errata.  Proszę je przesłać w taki sam sposób, jak przesyła się artykuły.

© 2011-2018 iNFOTEZY ISSN 2083-3652

Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Dziennikarstwa i Informacji

ul. Świętokrzyska 21D, 25-406 Kielce

Tel. 48 41 3497142  fax 48 41 3497143

infotezy@ujk.edu.pl