Nota o prawach autorskich i polityce otwartości

Nota o prawach autorskich i polityce otwartości

Periodyk wydajemy na zasadzie Open Access - otwartego dostępu do publikacji.

Od 2017 r. teksty będą publikowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych. Umożliwia ona rozpowszechnianie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz jedynie w oryginalnej postaci. Krótkie podsumowanie licencji znajduje się tutaj.

Obowiązująca do 2016 r. uwaga o prawach autorskich

Autor pozostaje właścicielem praw autorskich do opublikowanego utworu. Czytelnik może kopiować utwór jedynie dla osobistych celów edukacyjnych i w zakresie dozwolonym użytkiem osobistym. Reprodukcja utworu w jakiekolwiek formie i jego wykorzystanie dla celów komercyjnych wymaga pisemnej zgody autora. Reprodukcja powinna zawierać informację o autorstwie utworu i pierwotnym miejscu publikacji (tytuł czasopisma, rok publikacji, nr czasopisma, adres URL). Bez pisemnej zgody autora użytkownik nie może przechowywać kopii utworu w elektronicznej bazie danych i publicznie go udostępniać.
© 2011-2018 iNFOTEZY ISSN 2083-3652

Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Dziennikarstwa i Informacji

ul. Świętokrzyska 21D, 25-406 Kielce

Tel. 48 41 3497142  fax 48 41 3497143

infotezy@ujk.edu.pl