Wol 2, Nr 1 (2012)

iNFOTEZY

Spis treści

Artykuły

Dziennikarstwo radiowe: między misją a komercją HTML EPUB PDF
Katarzyna Bernat 1-10
„Super Express” – pierwszy polski tabloid (studium przypadku) HTML EPUB PDF
Olga Bogumiła Białek-Szwed 11-18
Polska prasa tabletowa – modele biznesowe dystrybucji treści HTML EPUB PDF
Krzysztof Flasiński 19-31
Udział dziennikarzy w reklamach. Między etyką a praktyką HTML EPUB PDF
Jolanta Beata Zaręba 33-43

Komunikaty

Rozwój lokalnych mediów internetowych wobec kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. Analiza na podstawie portalu MM Moje Miasto HTML EPUB PDF
Paula Majcherczyk 45-52

Recenzje

„Media i Społeczeństwo” 2011, nr 1. Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna, ISSN 2083 – 5701 HTML EPUB PDF
Małgorzata Gromniak 53-56© 2011-2018 iNFOTEZY ISSN 2083-3652

Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Dziennikarstwa i Informacji

ul. Świętokrzyska 21D, 25-406 Kielce

Tel. 48 41 3497142  fax 48 41 3497143

infotezy@ujk.edu.pl