Wol 5, Nr 2 (2015)

iNFOTEZY

Spis treści

Artykuły

Kartograficzna prezentacja informacji propagandowych / Cartographic presentation of propaganda information HTML
Dorota Borowicz
„Ziemia Opatowska” w latach 1986–2014. Analiza zawartości czasopisma HTML
Agnieszka Śliwa
„Rocznik Muzeum Częstochowskiego” w latach 2005-2014. Analiza jakościowa czasopisma naukowego HTML
Małgorzata Wrześniewska© 2011-2017 iNFOTEZY ISSN 2083-3652

Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Dziennikarstwa i Informacji

ul. Świętokrzyska 21D, 25-406 Kielce

Tel. 48 41 3497142  fax 48 41 3497143

infotezy@ujk.edu.pl