Wol 1, Nr 1 (2018)

iNFOTEZY

Spis treści

Artykuły

Inspiracje filmowe gier wideo – próba analizy zjawiska na przykładzie Gwiezdnych wojen HTML
Przemysław Ciszek
Twórczość literacka Jerzego Stuhra. Studium poznawcze HTML
Michał Jas
"Walczymy o Stal" jako przykład pisma zakładowego – charakterystyka tytułu HTML
Kinga Niekurzak© 2011-2018 iNFOTEZY ISSN 2083-3652

Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Dziennikarstwa i Informacji

ul. Świętokrzyska 21D, 25-406 Kielce

Tel. 48 41 3497142  fax 48 41 3497143

infotezy@ujk.edu.pl