iNFOTEZY

Internetowy periodyk naukowy "iNFOTEZY" podejmuje tematykę wytwarzania, gromadzenia, organizacji i rozpowszechniania informacji. Pismo skierowane jest głównie do studentów i doktorantów wkraczających dopiero na ścieżkę kariery naukowej, ale jego łamy są także otwarte dla osób z dorobkiem naukowym.
Zamierzamy publikować różnorodne materiały: artykuły, komunikaty, sprawozdania z konferencji naukowych, recenzje.
Periodyk wydajemy na zasadzie otwartego dostępu (Open Access).

 Ogłoszenia

 

Zmiana warunków licencjonowania - licencja CC

 
Od 2017 r. teksty będą publikowane w „iNFOTEZACH” na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych.  
Posted: 2017-05-03 Więcej
 
Więcej ogłoszeń...

Wol 1, Nr 1 (2018): iNFOTEZY

Spis treści

Artykuły

Inspiracje filmowe gier wideo – próba analizy zjawiska na przykładzie Gwiezdnych wojen HTML
Przemysław Ciszek
Twórczość literacka Jerzego Stuhra. Studium poznawcze HTML
Michał Jas
"Walczymy o Stal" jako przykład pisma zakładowego – charakterystyka tytułu HTML
Kinga Niekurzak© 2011-2018 iNFOTEZY ISSN 2083-3652

Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Dziennikarstwa i Informacji

ul. Świętokrzyska 21D, 25-406 Kielce

Tel. 48 41 3497142  fax 48 41 3497143

infotezy@ujk.edu.pl