"Walczymy o Stal" jako przykład pisma zakładowego – charakterystyka tytułu

Kinga Niekurzak

Abstrakt


Artykuł traktuje o jednym z najstarszych pism zakładowych na Kielecczyźnie, tygodniku „Walczymy o Stal” wydawanym w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 1951-1989.

English abstract

The article talks about newspaper „Walczymy o Stal”, which existed from 1951 to 1989 in Ostrowiec Świętokrzyski. It was the oldest company newspaper in Kielce region.


 Słowa kluczowe


“Walczymy o Stal”; newspapers; ironworks; Ostrowiec Świętokrzyski, prasa, Kielecczyzna, PRL, Huta Ostrowiec

References


ADAMCZYK, M. (1991). Cztery epoki prasy Kielecczyzny 1811-1956. Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe.

ADAMCZYK, M. (1987). Prasa Kielecczyzny – tradycje i współczesność. Warszawa, Kielce: IKN ODN.

ADAMCZYK, M., DZIENIAKOWSKA, J. (2000). Ludzie prasy Kielecczyzny w XIX i XX wieku. Indeks biograficzny. Kielce: Wydawnictwo Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska.

ADAMCZYK, M., DZIENIAKOWSKA, J. (1996). Prasa Kielecczyzny w latach 1811 – 1989. t. 2. 1945-1989. Kielce: Wszechnica Świętokrzyska.

BRODZKA, H. (1951). Gazeta fabryczna, od której wiele można się nauczyć. "Prasa Polska". Nr 4.

Cenzura w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dostępny: https://pl.wikipedia.org/wiki/Cenzura_w_Polskiej_Rzeczypospolitej_Ludowej. Dostęp: 28.04.2017.

FRYZ, E. (1956). W dniu wielkiej żałoby. "Walczymy o Stal". Nr 12.

KĘPA, J. (1998). Twórcy prasy zakładowej Kielecczyzny (1945 – 1989). "Kieleckie Studia Bibliologiczne". T. 4.

KĘPA-MĘTRAK, J. (2012) Ustawicznie czujni…O dziennikarzach regionu kielecko-radomskiego (i nie tylko). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

NOWAK, W. (1979). Problematyka poruszana na łamach gazety "Walczymy o Stal" Huty im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 1951-1977. praca magisterska. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej. Zakład Bibliotekoznawstwa. mps. Archiwum UJK sygn. 195/38.

POKRYSZKA, M. (2004). Problematyka kultury na łamach "Gazety Ostrowieckiej" w latach 1997-2002. praca magisterska. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego. Wydział Humanistyczny. Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa. mps, Archiwum UJK sygn. 1683/14.

SIUDA, M. (2012). Prasa województwa kieleckiego w latach 1944 – 1989. Studium historycznoprasoznawcze. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

STĘPIEŃ, E. (1972). To już 21 lat…Wspomnienia pierwszego naczelnego redaktora gazety zakładowej Walczymy o Stal. "Walczymy o Stal". Nr 2.

Stopka redakcyjna. (1974). "Walczymy o Stal". Nr 18

TURCZYŃSKI, W. (1990). Już nie walczymy o stal. "Gazeta Ostrowiecka". Nr 1.

"Walczymy o Stal" - najstarsza gazeta zakładowa na Kielecczyźnie. (1971). In: Dwudziestolecie gazet zakładowych Kielecczyzny. Kielce: Wojewódzka Komisja Związków Zawodowych.

Witamy uczestników wojewódzkiej narady prasowej w Ostrowcu. (1965). "Walczymy o Stal". Nr 36.

Zawsze w poniedziałek. (1965). "Walczymy o Stal". Nr 34.

ŻAK, A. O nas. Dostępny: http://ostrowiecka.pl/o-nas. Dostęp: 9.11.2015.


Pełny tekst: HTML
© 2011-2018 iNFOTEZY ISSN 2083-3652

Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Dziennikarstwa i Informacji

ul. Świętokrzyska 21D, 25-406 Kielce

Tel. 48 41 3497142  fax 48 41 3497143

infotezy@ujk.edu.pl