Twórczość literacka Jerzego Stuhra. Studium poznawcze

Michał Jas

Abstrakt


Autor artykułu monograficznie przedstawia nieznaną szerszej publiczności twórczość literacką Jerzego Stuhra – aktora, reżysera, profesora, pedagoga. Celem  pracy była próba stworzenia syntetycznego opracowania analizującego działalność pisarską J. Stuhra. Główną bazę źródłową stanowiły publikacje oraz wywiady aktora.


Słowa kluczowe


Jerzy Stuhr; książka; aktorstwo; biografia; media; pisarstwo

References


STUHR, J. (2015). Ja kontra bas, Kraków: Znak.

STUHR, J. (2017a). Moje smoki na dobre i na złe, Warszawa: Czerwone i Czarne.

STUHR, J. (2000). Udawać naprawdę, rozmowy przeprowadził Marek Mikos, Kraków: Znak.

STUHR, J. (2007). Ucieczka do przodu. Jerzy Stuhr od A do Z w wywiadach Marii Malatyńskiej, Kraków: Znak.

STUHR, J. (1994). Pejzaż wewnętrzny, rozmowę przeprowadziła Beata Maciejkiewicz, "Kwartalnik Filmowy" 1994, nr 5, s. 66-73.

STUHR, J. (2017b). Rozmowa J. Stuhra w programie Dzień dobry TVN, 07.10.2017.

STUHR, J. (1992). Sercowa choroba, czyli moje życie w sztuce, Warszawa: Czytelnik.

STUHR, J. (2008). Stuhrowie. Historie rodzinne, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

STUHR, J. (2012). Tak sobie myślę. Dziennik czasu choroby, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

STUHR, J. (2014). Wywiad z Jerzym Stuhrem, rozmowę przeprowadziła Wiktoria Blicharz. Dostępny: http://www.walbrzych24.com/1-wiadomosci/16913-wywiad-z-jerzym-stuhrem. Dostęp: 11.08.2016.

Wywiad z Jerzym Stuhrem przeprowadzony 6 czerwca 2017 r. Rozmowę przeprowadził Michał Jas.


Pełny tekst: HTML
© 2011-2018 iNFOTEZY ISSN 2083-3652

Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Dziennikarstwa i Informacji

ul. Świętokrzyska 21D, 25-406 Kielce

Tel. 48 41 3497142  fax 48 41 3497143

infotezy@ujk.edu.pl